Patronat medialny

Portal Jaslonet.pl proponuje wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektowna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Oferta skierowana jest do:
– firm zajmujących się profesjonalną działalnością artystyczną, koncertową, itp.,
– domów kultury, kin i teatrów,
– muzeów, biur artystycznych i galerii,
– szkół i uczelni wyższych,
– organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.),
– klubów sportowych,
– mediów (prasy, radia i telewizji),
– innych instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe
– oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych.

Oferujemy:
– atrakcyjną prezentację informacji (zapowiedzi) o danej imprezie na stronie głównej portalu,
– zamieszczenie tekstu, zdjęć i plakatu dotyczącego imprezy,
– przygotowanie autorskiej relacji z imprezy.

W zamian oczekujemy:
– opublikowania adresu Portalu Jaslonet.pl w materiałach informacyjnych, plakatach i biletach
– prezentacji adresu w trakcie trwania imprezy (konferansjer),
– zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy (3 m x 1,5 m),
– w przypadku imprez biletowanych – co najmniej dwóch biletów do rozdania w konkursie internetowym,
– pierwszeństwa w publikacji szczegółów związanych z imprezą.

Uwagi techniczne:
Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp., wówczas na ich podstawie redagujemy treść artykułu.

Uwagi końcowe:
– Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.
– Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.
– Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.

Back to top button