Rozmaitości i ciekawostkiWażne wydarzenia

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” – wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach PAL

Od 06.05.2011r. rozpoczęła się realizacja pierwszych instrumentów aktywnej integracji w postaci grup wsparcia w ramach Podprogramu Aktywności Lokalnej dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci „Razem możemy więcej” stanowiącego integralną część projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kliknij aby powiększyć

Pomysł na realizację tego typu działań powstał na podstawie inicjatywy rodzin , których członkami są osoby niepełnosprawne. Pierwsze działania skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin podjęto w 2009r. realizując projekt pn. „Punkt oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach organizacji sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzono wówczas dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin specjalistyczne poradnictwo, grupy wsparcia, zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, jak również zorganizowano seminarium „Postawmy na aktywność”. Łącznie objęto wsparciem 135 osób. W odpowiedzi na potrzebę objęcia wsparciem rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci w 2010r. realizowano Podprogram Aktywności Lokalnej dla osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem „Lepsze Jutro”. Wsparciem objęto 6 beneficjentów ostatecznych. W ramach projektu realizowano następujące instrumenty aktywnej integracji: grupa wsparcia, warsztaty z zakresu obsługi komputera „Internet oknem na świat”, poradnictwo specjalistyczne oraz działania o charakterze środowiskowym. W związku z narastającym zainteresowaniem realizowanym projektem, w 2011r. opracowano kolejny Podprogram Aktywności Lokalnej skierowany do rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci. Liczba osób, których objęto wsparciem w ramach projektu wzrosła do 20 – tłumaczy Pani Małgorzata Burnatowska kierownik projektu.

W dwóch grupach wsparcia 16 matek wychowujących niepełnosprawne dziecko. Spotkania grup odbywają się dwa razy w miesiącu pod kierunkiem psychologa Pani Anny Jagielskiej.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych stają wobec wielu problemów, które często przerastają ich siły i powodują duże obciążenie emocjonalne. Starania by zapewnić dziecku niepełnosprawnemu jak najlepszą opiekę niejednokrotnie powoduje przymusowe wyłączenie z życia zawodowego, ale też i społecznego jednego z rodziców. Często skutkuje to poczuciem izolacji, osamotnienia i zagubienia. Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia daje możliwość nawiązywania nowych kontaktów społecznych, odreagowania trudnych emocji związanych z niepełnosprawnością dziecka i z sytuacją życiową oraz nabywania nowych umiejętności dzięki współpracy rodziców między sobą. Grupę wsparcia, która została utworzona w ramach projektu „Razem możemy więcej” stanowią osoby cechujące się wysoką motywacją do pracy nad sobą i pokonywania doświadczanych trudności, dużą samoświadomością oraz pozytywną postawą wobec osób doświadczających podobnych problemów. Duża część osób ma wyraźnie sprecyzowane oczekiwania dotyczące funkcjonowania grupy wsparcia oraz cele, które chcieliby zrealizować poprzez uczestnictwo w grupie. Stanowi to niewątpliwie atut do współpracy w ramach grupy i daje szansę na to, że osoby ją tworzące stanowić będą prawdziwą wspólnotę, w której każdy będzie miał możliwość mówienia o swoich doświadczeniach i przeżyciach w atmosferze zaufania, zrozumienia, wzajemnej życzliwości i akceptacji– tłumaczy Pani Anna Jagielska.

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” – wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach PAL

O projekcie dowiedziałam się od matek, które wcześniej uczestniczyły w podobnych przedsięwzięciach. Z ciekawością zgłosiłam swój udział w projekcie – tłumaczy Pani Barbara. – Jest on szansą na oderwanie się od codzienności, podniesienia swojej niskiej samooceny. W życiu codziennym wciąż spotykam się z dyskryminacją, podziałami, inni odbierają mnie jako gorszą, jakbym sama była chora. Wciąż muszę walczyć ze stereotypami. W Jaśle ciągle brakuje inicjatyw skierowanych do rodziców i dzieci niepełnosprawnych, ośrodka wczesnej interwencji. Z dziećmi musimy jeździć do Potoka, Krakowa, Rzeszowa, by uzyskać fachową pomoc specjalistyczną.

Projekty skierowane do rodzin dzieci niepełnosprawnych spotkały się z dużym uznaniem Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami w Krakowie, gdzie syn pozostaje w stałym leczeniu. Zostały ocenione jako bardzo przydatna inicjatywa – podaje Pani Maria, uczestniczka projektu. – Dzięki realizowanym projektom mamy możliwość wyjścia z izolacji, zintegrowania się ze środowiskiem oraz innymi matkami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Stajemy się bardziej aktywne, rozwijamy swoje zainteresowania, bez poczucia wyrzutów sumienia, że robimy coś dla siebie, a nie tylko dla swoich niepełnosprawnych dzieci wobec których niejednokrotnie przyjmujemy postawy nadopiekuńczości i poświęcenia. Udział w grupie wsparcia daje mi świadomość, że nie jestem sama z problemem. Jestem rozumiana i wspierana przez pozostałe uczestniczki, sama również staram się służyć poradą, pomocą w kwestii terapii i rehabilitacji dzieci, dotarcia do instytucji i fundacji świadczących specjalistyczną pomoc.

Zdaniem Pani Agnieszki wychowującej niepełnosprawne dzieci – Spotkania grupy dają mi pewność siebie, wsparcie, optymizm, co owocuje lepszym funkcjonowaniem w domu i środowisku. Udział w projekcie mobilizuje do podejmowania aktywności, niezamykania się na problem niepełnosprawności dzieci, daje możliwość zdobycia nowych umiejętności, wiedzy, doświadczeń.

Dzięki grupie wsparcia stałam się odważniejsza, potrafię już walczyć o swoje, odrywam się od codziennych obowiązków. Wciąż czuję potrzebę kontaktu z ludźmi – podaje Pani Agnieszka kolejna z uczestniczek projektu.

Uczestniczki projektu mają nadzieję, że na terenie miasta powstanie stowarzyszenie, którego celem będzie organizacja wielokierunkowej terapii i rehabilitacji oraz wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Matki obawiają się o przeszłość swoich dzieci, gdy skończą szkołę.

Dodatkowo w ramach PAL „Razem możemy więcej” przewidziano realizację następujących instrumentów aktywnej integracji: warsztaty z decuopage, warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich, szkolenie z elastycznych form zatrudnienia. Podjęte zostaną również działania o charakterze środowiskowym skierowane do otoczenia rodziców niepełnosprawnych w postaci grupowego poradnictwa specjalistycznego, wyjścia do kina.

MOPS Jasło

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x