Samorząd Miasta Jasła

Burmistrz Miasta Jasła
Ryszard Pabian

Zasępca Burmistrza Miasta Jasła
Elwira Musiałowicz-Czech

Skarbnik Miasta Jasła
Jacek Borkowski

Sekretarz Miasta Jasła
Paweł Rzońca

Rada Miejska Jasła jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 21 radnych. Rada Miasta rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Miasta obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Wykaz Radnych Rady Miejskiej Jasła w kadencji 2018 – 2023:

 • Bernal Elżbieta
 • Czeluśniak Krzysztof
 • Czernecki Andrzej
 • Dybaś Andrzej                               Wiceprzewodniczący RMJ
 • Dziedzic Iwona
 • Hap Robert
 • Jankowska – Zawada Izabela
 • Kluz Maria
 • Mazur Mariola
 • Mikrut Kazimierz
 • Okarma Jerzy
 • Pierzchała Jan
 • Polak Lech                                      Wiceprzewodniczący RMJ
 • Rak Henryk                                    Przewodniczący RMJ
 • Rymarz Małgorzata
 • Sikora Krystyna
 • Twarduś Józef
 • Węgrzyn Marcin
 • Wójcik Bogusława
 • Ziemba Bogdan
 • Znamirowski Leszek
Back to top button