r e k l a m a
MiastoWiadomości

Biuletyn sesyjny z XXX sesji Rady Miejskiej Jasła

Kilka informacji dotyczących XXX sesji Rady Miejskiej Jasła:

Przebudowa skrzyżowań przy ul. Chopina
Początkiem roku Miasto Jasło przejęło od Starostwa Powiatowego pod swój zarząd ulicę Chopina. Biorąc pod uwagę liczbę kolizji samochodowych na dwóch skrzyżowaniach ulicy Chopina z ulicami Kraszewskiego i Ujejskiego, zdecydowano o ich przebudowie. Na ten cel Rada Miejska w Jaśle zabezpieczyła 150 tys. zł.

Projekt ronda i likwidacja osuwiska na Leśnej
Miasto planuje przebudowę skrzyżowania ulic Grota Roweckiego, Chopina i Szkolnej. Dokumentacja projektowa, która obejmie również przebudowę znajdujących się tam podziemnych instalacji powinna zostać przygotowana do końca roku. Jej koszt to 60 tys. zł. Z kolei środki w wysokości 20 tys. zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska przy ul. Leśnej.

Boisko sportowe przy Śniadeckich do modernizacji
Miasto Jasło przeznaczyło w sumie 600 tys. zł na zadania związane z obiektem sportowym przy ul. Śniadeckich. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację na drenaż boiska w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego – blisko 210 tys. zł, 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy głównego boiska, 143 tys. zł na kupno traktora i zestawu do pielęgnacji boiska oraz 150 tys. zł na zakup kontenera szatniowego.

Modernizacja placu zabaw przy szkole w Brzyszczkach
Jeszcze w lipcu rozpoczną się prace przy modernizacji placu zabaw znajdującego się przy Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle (ul. Brzyszczki). W ubiegłym roku grupa mieszkańców zgłosiła w ramach inicjatywy lokalnej propozycję przebudowy placu zabaw. Zgodnie z umową mieszkańcy sami przygotowali plac, a za nowe urządzenia zabawowe dla dzieci zapłaci miasto. Przeznaczono na to 13 tys. zł.

Wspólna obsługa kasowa dla niektórych szkół i przedszkoli
Od 1 września funkcjonować będzie wspólna obsługa finansowo-księgowa dla niektórych jednostek oświatowych na terenie miasta. Jednostką obsługującą będzie Zespół Szkół Miejskich nr 3 (ZSM nr 3) przy ul. Szkolnej 38. Wspólna obsługa obejmować będzie prowadzenie zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowo-rachunkowej. ZSM nr 3 będzie obsługiwał: przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 6, 10, oraz 11, a także Szkołę Podstawową nr 7 i Zespoły Szkół Miejskich nr 1, 2, 5 i 6.

Zmiany miejscowego planu
Radni miejscy zgodzili się na przystąpienie do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Konopnickiej – Piłsudskiego” oraz dla obszaru „Kochanowskiego”. W obu przypadkach wnioski dotyczą zmiany przeznaczenia tych terenów pod zabudowę wielorodzinną, a dla obszaru Kochanowskiego również z dopuszczeniem garażu podziemnego i usług na poziomie parteru.

Meblowa i Prosta – nowe nazwy ulic
Nowe ulice, które powstały w strefie aktywności gospodarczej w obrębie Warzyce, nieopodal Zakładu Grupy Nowy Styl otrzymały swoje nazwy. Zgodnie z propozycją Zarządu Osiedla Jasło-Brzyszczki nazywają się teraz Prosta (działka ew.3247) i Meblowa (działka ew.3248). Nadanie ulic stworzy możliwość numeracji porządkowej dla nowych zakładów produkcyjnych, lokalizowanych przy tych drogach.

Zgoda na porozumienie w sprawie opieki nad cmentarzem wojennym
Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie bieżącego utrzymania i opieki nad cmentarzem wojennym nr 22 z okresu I wojny światowej, znajdującym się przy ul. Ulaszowice. Zadanie polegające na przeprowadzeniu koniecznych prac porządkowych i pielęgnacyjnych drzewostanu, realizowane będzie w ramach otrzymywanych na ten cel środków w formie dotacji.

Porozumienie z Gminą Dębowiec w sprawie żłobków i klubów dziecięcych
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dębowiec a Miastem Jasłem dotyczącego opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Umożliwi to dokonywanie płatności przez Gminę Dębowiec za opiekę nad dziećmi z Dębowca, które zapisane są w takich placówkach funkcjonujących na terenie Jasła.

Większe środki na usługi opiekuńcze i wsparcie OSP
Podczas sesji naniesiono zmiany w „Programie Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w obszarze pomocy społecznej o kwotę 226 tys. zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Zwiększono także środki na ochronę przeciwpożarową by wesprzeć jednostki OSP z terenu Jasła – 25 tys. zł.

Urząd Miasta w Jaśle

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
coinmarketcap gate io
9 miesięcy temu

I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

Back to top button
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x