r e k l a m a
MiastoWiadomości

Dyskusja radnych nad budżetem na 2016 r.

Podczas wczorajszego I posiedzenia XVII Sesji RMJ przedstawiony został projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na 2016 rok. Dwóch radnych złożyło swoje wnioski o wprowadzenie pewnych zmian w planowanych wydatkach. Głosowanie odbędzie się podczas II posiedzenia zaplanowanego na dzisiejsze popołudnie.

Dyskusja radnych nad budżetem na 2016 r. (fot. Joanna Młynarczyk, Jaslonet.pl)

Planowane dochody

W kwestii dochodów plan na przyszły rok zakłada kwotę 120 095 905,51 zł w tym dochody bieżące w kwocie 113 256 717,53 zł oraz dochody majątkowe wynoszące 6 839 187,98 zł. Największy dochód dotyczy wpływu z podatków i opłat lokalnych, który stanowi 27% budżetu. Kolejne dochody stanowią subwencje, w tym subwencja oświatowa (23% dochodów). Trzecim głównym źródłem dochodów naszego miasta są udziały w dochodach z budżetu Państwa (22%).

Dyskusja radnych nad budżetem na 2016 r. (fot. Joanna Młynarczyk, Jaslonet.pl)

Dochody na podstawie odrębnych przepisów określone w §3 uchwały budżetowej:

 • Opłata z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 880 000,00 zł
 • Realizacja zadań w drodze umów i porozumień z JST – 326 590,00 zł
 • Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11 415 938,00 zł
 • Wpływy  z tytułu opłaty produktowej – 10 000,00 zł
 • Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 000,00 zł
 • Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 777 745,46 zł.
 • Planowane wydatki

  Kwota projektowanych wydatków na przyszły rok wynosi 121 885 361,51 zł, w tym wydatków bieżących 106 886 193,16 zł oraz majątkowych 14 999 168,35 zł. Największa część planowanych wydatków, tj.37% dotyczy kwestii oświaty i wychowania. Drugą pozycję zajmuje pomoc społeczna 18%, na trzecim zaś miejscu klasyfikują się wydatki związane z gospodarką komunalną tj.14%.

  Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2016 rok wynieść ma 1 789 456,00 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego (w kwocie 5 mln zł) oraz spłatą pożyczki przez JDK (950 tys. zł).

  Przewidywane zadłużenie na koniec 2016 roku będzie wynosiło 22 969 720,02 zł (19,39%).

  Rezerwa ogólna wynosi 230 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego to 305 000,00 zł.

  Dyskusja radnych nad budżetem na 2016 r. (fot. Joanna Młynarczyk, Jaslonet.pl)

  Tak jak w większości przy budowaniu budżetów, tak i ten budżet jest wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami jakie w mieście, w samorządzie mamy – mówił Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła.

  Po przedstawieniu projektu budżetu miasta Jasła na przyszły rok, wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat środków finansowych i możliwości przesuwania ich między poszczególnymi działami.

  Dyskusja radnych nad budżetem na 2016 r. (fot. Joanna Młynarczyk, Jaslonet.pl)

  Swoich uwag nie krył radny Krzysztof Czeluśniak, który złożył do komisji wnioskowej 4 wnioski.

  Pierwszy z nich dotyczył przesunięcia kwoty 170 tys. zł ze środków z zadania „Budowa mostu na osiedlu Gądki na rzece Wisłoce”, na zasiłki i pomoc w naturze. W drugim wniosku radny wnosił o przesunięcie 100 tys. zł na drogi publiczne i gminne, remont skrzyżowania ul. Szkolnej i Krasińskiego zakładając budowę ronda. W trzecim wniosku zaproponował zmniejszenie kwoty 430 tys. zł przeznaczonych na promocję jednostek samorządu terytorialnego do 330 tys. zł, natomiast różnicę przeznaczyć na zasiłki i pomoc w naturze. W ostatnim swoim wniosku radny Krzysztof Czeluśniak wnosił o zmniejszenie środków z rozdziału dodatki mieszkaniowe z kwoty 2 203 900,00 zł do kwoty 2 mln zł. Jego zdaniem 53 000, 900 zł powinno być przeznaczone (ze względu na brak nowych nasadzeń w stosunku do wycinki drzew) na utrzymanie terenów zielonych w naszym mieście, zaś 150 tys. zł wpisać w pozostałą działalność.

  O wprowadzenie zmian w projekcie budżetu na 2016 r. wnosił także radny Jan Pierzchała.

  Dyskusja radnych nad budżetem na 2016 r. (fot. Joanna Młynarczyk, Jaslonet.pl)

  Ja pod tym budżetem z pewnością się nie podpiszę. Nie daje nam on bowiem takiego rozwoju, aby zatrzymać młodzież. Nie jest prawdą, że w poszczególnych działach nie zostały zwiększone kwoty. Jeżeli chodzi m.in. o dekorację miasta Jasła, w roku ubiegłym było to 8 tys., natomiast teraz przewiduje się 20 tys. zł, współpraca zagraniczna miasta – było 25 tys. zł. Są pewne różnice w kwotach, więc proszę nie wprowadzać nas tutaj w błąd – mówił radny Jan Pierzchała.

  Nie godząc się do końca z proponowanymi wydatkami, wysunął pewne propozycje przesunięć środków finansowych na cele jego zdaniem bardziej priorytetowe.

  832 tys. zł na kulturę sportu. Owszem, jestem za tym, żeby młodzież się rozwijała, ale czy ta kwota nie jest za wysoka? Jeśli nie mamy tu na myśli konkretnego celu, inwestycji, wyposażenia itp., to wnioskował będę o przesunięcie części tych środków na poprawę estetyki miasta, na remont dróg i chodników – dodał Pierzchała.

  W swoim pierwszym wniosku  zaproponował zmniejszenie wydatków o kwotę 100 tys. zł na zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej na zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie inwestycji przy ul. Pelczara w Jaśle. W następnym wniosku wniósł o przesunięcie 300 tys. zł dotacji przeznaczonej na klub sportowy w ramach ustawy o sporcie, na wykonanie odwodnienia przy ul. Prusa w Jaśle. Trzeci wniosek dotyczył zmniejszenia środków o 50 tys. zł z dotacji celowej dla JDK na organizację Dni Wina. W ostatnim wniosku radny Pierzchała wnosił o przesunięcie części środków finansowych z promocji naszego miasta w mediach na bieżące remonty jezdni oraz chodników na terenie Jasła.

  Dyskusja radnych nad budżetem na 2016 r. (fot. Joanna Młynarczyk, Jaslonet.pl)

  Chciałbym zauważyć, że nie możemy z jednej strony mówić, że chcemy stworzyć miejsca pracy i zatrzymać młodzież, odbierając tej młodzieży jednocześnie możliwość uprawiania sportu, proponowałbym więc by tej dotacji panie burmistrzu absolutnie nie zmniejszać, ja rozumiem, że miasto musi się rozwijać, że infrastruktura jest ważna, ale mam wrażenie  że stanowi ona czasem pewien rodzaj trampoliny wyborczej – komentował Michał Burbelka, radny RMJ.

  Jeśli z 590 tys. zł zabierzemy 300 tys. zł to można powiedzieć, że pogrzebaliśmy sport w naszym mieście – uciął ostatecznie radny Rober Hap.

  Na drugim posiedzeniu zapowiedzianym na dzisiejsze popołudnie, radni RMJ podejmą decyzję w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jasła na przyszły rok. Czy proponowane zmiany zostaną uwzględnione? Wszystko okaże się już za kilka godzin.

  JM

  Pokaż więcej

  Powiązane artykuły

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  1 Komentarz
  najstarszy
  najnowszy oceniany
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Kam
  Kam
  2024 lat temu

  Mówią tak, jakby budowa chodników, centrum sportu i organizacja dni wina miała wpływ na decyzje młodzieży – zostać, czy nie? Przecież znów nie ma mowy o miejscach pracy, o inwestycjach dochodowych dla ludzi, nie dla budżetu miasta. A sportu w Jaśle jest wystarczająco i środki na to również.

  Back to top button
  1
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x