MiastoWiadomości

Inwentaryzacja parku miejskiego wymusza zmiany

Urząd Miejski w Jaśle zlecił wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w parku miejskim. Według przeprowadzonej specjalistycznej ekspertyzy dendrologicznej konieczna będzie natychmiastowa wycinka 36 chorych drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Pomimo tego, iż otrzymana od Starosty Jasielskiego decyzja zezwalająca na wycinkę nie wymusza dokonania nasadzeń zastępczych w parku pojawią się nowe cenne gatunki drzew i krzewów, by to miejsce nieustająco utrzymywało swój parkowy charakter.

Inwentaryzacja parku miejskiego wymusza zmiany

36 spośród 411 drzew rosnących w parku miejskim musi zostać pilnie usuniętych. Wcześniejsza inwentaryzacja przeprowadzona była w 2005 roku podczas rewitalizacji parku miejskiego, wówczas również sporo chorych drzew musiało zostać usuniętych. Obecna ekspertyza wskazała drzewa niebezpieczne i zamierające, przeznaczone do wycinki z podziałem na grupy pilności zabiegu. Spośród rosnących 411 drzew, do wycinki w rozbiciu na trzy stopnie pilności zabiegu zakwalifikowano 63 drzewa, w tym 36 drzew, które muszą być bezzwłocznie usunięte.

Najgorsza jest kondycja biologiczna drzew rosnących w sąsiedztwie ulic: Sobieskiego, Staszica i Armii Krajowej. Drzewa te posiadają wiele uszkodzeń i ubytków zwłaszcza kominowych. Ich korony są zdeformowane i mocno ograniczone gabarytowo na skutek wcześniejszego intensywnego przycinania, zwłaszcza dolnych zamierających, bądź kolidujących z ruchem samochodowym konarów, a pnie często nachylone w kierunku ulic. Porażony, poważnie chorobami grzybowymi, starodrzew parku broni się przed obaleniami wiatrowymi głównie na skutek osłonięcia go ze wszystkich stron zwartą, dość wysoką zabudową mieszkaniową.

Pilność wycinek podzielono na trzy etapy. Stopień pierwszy otrzymały drzewa najbardziej osłabione i zniszczone, przez to najniebezpieczniejsze. Stopień drugi pilności zabiegu zyskały drzewa o nieco lepszej kondycji zdrowotnej (choć w większości również stosunkowo niebezpieczne). Stopień trzeci te, które mogą zostać wycięte w nieco późniejszym terminie, jednak nie dłużej niż 2, maksymalnie 3 lata. Podział ze względu na pilność zabiegu przedstawia się następująco: I stopień pilności wycinek – 36 drzew, II stopień pilności wycinek – 17 drzew, III stopień pilności wycinek – 10 drzew.

Niestety wiele spośród drzew rosnących obecnie w parku miejskim nasadzono w tym samym okresie – zapewne w trakcie odbudowy Jasła ze zniszczeń wojennych. W tym samym czasie następuje zatem ich degradacja, co w ostateczności może doprowadzić do konieczności całkowitego usunięcia drzew oraz tak naprawdę założenia nowego parku. Tymczasem najwłaściwszą dla drzewostanu jest struktura różnowiekowa i różnogatunkowa, która gwarantuje, że będące w różnym wieku i gatunku drzewa nie zachorują, lub nie będą zamierać w tym samym czasie.

Aby utrzymać obecny charakter parku, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowników tego terenu rekreacyjnego oraz przyległych ulic i budynków, Miasto planuje nasadzenia ciekawych gatunków drzew i krzewów. Okazy przeznaczone do nasadzeń będą dobierane z uwzględnieniem miejsca nasadzenia, docelowego pokroju i wytrzymałości na warunki miejskie tak, by w przyszłości były długotrwałą ozdobą parku miejskiego oraz schronieniem dla licznych ptaków śpiewających zamieszkujących ten teren.

Na terenie parku rośnie 27 gatunków drzew. Spośród zinwentaryzowanych 411 dorosłych osobników dominują zwłaszcza klony pospolite Acer platanoides (121 szt.), lipy Tilia sp. (111 szt.), jesiony Fraxinus sp. 46 szt. oraz jawory Acer pseudoplatanus (31 szt.).

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x