r e k l a m a
Wiadomości

Kształcenie Ustawiczne Szansą dla Ciebie

W okresie od 1 grudnia 2008 roku do 30 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie realizowany jest Projekt: Kampania informacyjno – promocyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego.

Projekt ten prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Środki na realizację Projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kampania powyższa realizowana jest na terenie powiatów: brzozowskiego, bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.

Celem Projektu jest promocja idei kształcenia ustawicznego, motywowanie pracodawców do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, motywowanie osób dorosłych do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz informacja na temat możliwości, jakie oferuje formalne kształcenie ustawiczne (kierunki kształcenia, zasady uczestnictwa w kształceniu ustawicznym).

Promocja kształcenia ustawicznego realizowana jest poprzez konferencje informacyjno – promocyjne organizowane w powiatach objętych Projektem, kampanię medialną prowadzoną w prasie, radiu, telewizji, Internecie i wreszcie raport podsumowujący cały Projekt.

W wyniku realizacji Projektu zakłada się, że nastąpi wzrost wiedzy na temat możliwości, jakie oferuje kształcenie ustawiczne, wzrośnie też motywacja osób do podjęcia kształcenia ustawicznego, a także poprawi się wizerunek osób dorosłych uzupełniających wykształcenie oraz zmieni się nastawienie Pracodawców do kształcących się pracowników.

W ramach realizowanego w ZSKU w Krośnie Projektu: Kampania informacyjno – promocyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, odbyły się już trzy, z sześciu zaplanowanych konferencji:
– 22 stycznia 2009 roku – konferencja w Krośnie,
– 23 marca 2009 roku – konferencja w Lesku,
– 25 maja 2009 roku – konferencja w Brzozowie.

Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień takich, jak:
•  Rola kształcenia ustawicznego w kontekście rynku pracy w województwie podkarpackim.
•  Rola kształcenia ustawicznego w kontekście lokalnego rynku pracy.
•  Miejsce kształcenia ustawicznego w lokalnym systemie edukacyjnym.
•  Edukacja ustawiczna w Polsce: szanse i zagrożenia.
•  Nowe metody kształcenia szansą na rozwój kształcenia ustawicznego.

Prelegentami byli przedstawiciele Urzędu Miasta Krosna, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, Lesku i Brzozowie, Starostwa Powiatowego w Lesku, Brzozowie oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.

Gośćmi zaś zarówno przedstawiciele władz powiatów, gmin, jak i Pracodawcy, Pracownicy oraz Bezrobotni, dla których w głównej mierze konferencje te zostały zorganizowane.

Prezentacje, przygotowane przez Prelegentów i opatrzone ciekawym komentarzem, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Dowodem tego była po każdej z konferencji burzliwa dyskusja, w której głos zabierali przedstawiciele wszystkich grup. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjno – promocyjne, a spotkania kończyli wspólnym lunchem.

Obecnie Zespól Projektowy przygotowuje kolejną konferencję w ramach tegoż Projektu. Odbędzie się ona 22 czerwca 2009 roku w Jaśle.

Uczestnicy konferencji zdobędą wiedzę nie tylko na temat kształcenia ustawicznego i jego roli w życiu dorosłym każdego człowieka, ale też na temat lokalnego rynku pracy i jego potrzeb. Uzyskają także informacje na temat możliwości zdobycia nowego, atrakcyjnego zawodu, bądź możliwości przekwalifikowania się. Jest to szczególnie ważne dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ustawicznym do Jasła, a później Sanoka i Ustrzyk. Prosimy również o przejrzenie strony internetowej Projektu http://efs.cku.krosno.pl, zapraszamy także do odwiedzenia stron internetowych: http://zespol.cku.krosno.pl, http://rokno.cku.krosno.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł sponsorowany

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x