MiastoWażne wydarzeniaWiadomości

Obwody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Jasła radni miejscy przyjęli uchwały, które porządkują kwestię obwodów szkolnych miasta Jasła. Z obwodów miejskich wyłączono miejscowości należące terytorialnie do Gminy Jasło a więc wioski: Kowalowy, Niegłowice, Brzyście, Żółków, Sobniów, Łaski, Wolica, Brzyszczki i Gorajowice oraz Opacie. Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Urząd Miasta Jasła (fot. Wojciech Żebracki, Jaslonet.pl)

– Uchwały te pozwolą miastu zmniejszyć koszty zadań oświatowych między innymi z tytułu dowożenia dzieci do szkół obwodowych. Pozwolą też zatroszczyć się o taką organizację szkół, która nie będzie generowała dodatkowych wydatków – tłumaczy Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty. Kierownik zapewnia jednak, że dzieci spoza Jasła mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół miejskich pod warunkiem, że szkoły te dysponują wolnymi miejscami. – Nie zamykamy drogi tym dzieciom, które uczęszczały do szkół miejskich, mogą składać podania i będą przyjmowane zgodnie z zasadami rekrutacji.

Zgodnie z jedną z przyjętych uchwał sieć publicznych szkół podstawowych na terenie miasta tworzą:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół Miejskich nr 4 przy ulicy Piotra Skargi 10, Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bp Ignacego Krasickiego przy ulicy Wincentego Pola 9, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 1 przy ulicy Rafineryjnej 3a, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza przy ulicy św. Jana z Dukli 94, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5 przy ulicy Sobniowskiej 58, Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przy ulicy Lwowskiej 36, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ulicy Adama Mickiewicza 108 oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle należą ulice:

Armii Krajowej, Bartłomieja, Basztowa, Ceramiczna, Cicha, Józefa Ducala, Farna, Floriańska (do skrzyżowania z ulicą Ceramiczną), Gołębia, Grunwaldzka, Hankówka, Hutnicza, Igielna, Jana Pawła II, Stanisława Kadyiego, Jana Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Klasztorna, Jana Kochanowskiego, Hugona Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, św. Faustyny Kowalskiej, Kwiatowa, płk. Józefa Modrzejewskiego, Ogrodowa, bpa Józefa Sebastiana Pelczara, Stanisława Pigonia, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Pinkasa, Tadeusza Rejtana, Robotnicza, Rynek, Rzemieślnicza, Piotra Skargi, Jana III Sobieskiego, Stanisława Staszica, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Śnieżna, Stroma, Targowa, Towarowa (na południe od przejazdu kolejowego), 1 Maja, Wałowa, Rudolfa Weigla, Wileńska, Wiśniowa, Stanisława Wyspiańskiego, Zawodzie, Zielona.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle należą ulice:

Adama Asnyka, Bednarska, Bohaterów Monte Cassino, Bryły, Marii Curie Skłodowskiej (do skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza), Tadeusza Czackiego, mjr Henryka Dobrzańskiego, Emila Dziedzica, Franciszkańska, Gorajowicka, Hubalczyków, Władysława Jagiełły, Kaczorowy, Karmelicka, Józefa Kraszewskiego (do skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Antoniego Koralewskiego, Krakowska (do nr 72), Krótka, Lwowska (do skrzyżowania z ulicą Na Kotlinę), Ignacego Łukasiewicza, Madejewskich, Władysława Mendysa, Alojzego Metzgera (od dworca PKP), Adama Mickiewicza (do skrzyżowania z ulicą Starowiejską), Na Kotlinę, Obrońców Westerplatte, Stanisława Pawłowskiego, Pod Skałą, Podzamcze, Polskiego Czerwonego Krzyża, Władysława Reymonta, Skalna, Juliusza Słowackiego, Sokoła, 17 Stycznia, Karola Szajnochy, Ferdynanda Tkaczowa, Kornela Ujejskiego (do skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Ulaszowice, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Zyndrama z Maszkowic, Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Jaśle należą ulice:

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Marii Curie Skłodowskiej (od skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza), Dworcowa, Gądki, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Józefa Kraszewskiego (od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Zygmunta Krasińskiego, Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Aleksandra Lenartowicza, Letnia, Leopolda Lisa-Kuli, Alojzego Metzgera (do dworca PKP), Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Partyzantów, Plażowa, Wincentego Pola, Polna, Podwale, Bolesława Prusa, dr Zbigniewa Przybyszewskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Szkolna, Fryderyka Szopena, ks. Józefa Tischnera, 3 Maja (do mostu na Wisłoce), Kornela Ujejskiego (od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Za Bursą.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle należą ulice:

Biecka, Gajowa, Krzywa, Naftowa, Niegłowicka, Równia, Wiejska, 3 Maja (od mostu na Wisłoce), Rafineryjna, Sportowa, Słoneczna.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle należą ulice:

św. Jana z Dukli, Lichtarz, Leśna, Młynarska, Nadbrzeżna, Rzeczna, Wodna, Wojska Polskiego.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Jaśle należą ulice:

ks. Stanisława Bełcha, Bławatna, Floriańska (od skrzyżowania z ulicą Ceramiczną), Graniczna, Harcerska, ks. Stanisława Konarskiego, bł. Karoliny Kózkówny, Łąkowa, Mała, ks. Jana Potępy, Rolnicza, Różana, Sobniowska, Stawna, Środkowa, Wąwozy, Wesoła, Wiosenna, Żniwna.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 im. mjr Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” w Jaśle należą ulice:

Bieszczadzka, Brzyszczki, Dolna, Fabryczna, Górska, Jagodowa, Jodłowa, Klonowa, Józefa Krzyżowskiego, Lipowa, Lwowska (od skrzyżowania z ulicą Na Kotlinę), Albina Pietrusa, Pogodna, Przemysłowa, Tadeusza Sroczyńskiego, Towarowa (do przejazdu kolejowego), Urocza, Widokowa.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jaśle należą ulice:

Zygmunta Bałuka, Działkowa, Piasta Kołodzieja, Krajowicka, Adama Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Starowiejską), Jana Nowotnego, Okrężna, Starowiejska.

Sieć publicznych gimnazjów na terenie miasta tworzą:

Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi przy ulicy Czackiego 2, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38, Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół Miejskich nr 4 przy ulicy Piotra Skargi 10 oraz Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Miejskich nr 5 przy ulicy Sobniowskiej 58.

Do obwodu Gimnazjum nr 1im. Królowej Jadwigi w Jaśle należą ulice:

Adama Asnyka, Bednarska, Bieszczadzka, Bohaterów Monte Cassino, Brzyszczki, Tadeusza Czackiego, mjr Henryka Dobrzańskiego, Dolna, Dworcowa, Emila Dziedzica, Fabryczna, Franciszkańska, Gorajowicka, Górska, Hubalczyków, Władysława Jagiełły, Jagodowa, Jodłowa, Józefa Krzyżowskiego, Karmelicka, Klonowa, Antoniego Koralewskiego, Krakowska, Józefa Kraszewskiego (do skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Krótka, Lipowa, Lwowska, Ignacego Łukasiewicza, Madejewskich, Władysława Mendysa, Alojzego Metzgera (od dworca PKP), Adama Mickiewicza (do skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły), Na Kotlinę, Obrońców Westerplatte, Stanisława Pawłowskiego, Albina Pietrusa, Pogodna, Pod Skałą, Polskiego Czerwonego Krzyża, Podzamcze, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Skalna, Marii Curie Skłodowskiej (do skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza), Juliusza Słowackiego, Sokoła, Tadeusza Sroczyńskiego, 17. Stycznia, Karola Szajnochy (od ulicy Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ulicą Obrońców Westerplatte), Ferdynanda Tkaczowa, Towarowa (na północ od przejazdu kolejowego), Kornela Ujejskiego (od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Ulaszowice, Urocza, Widokowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Zyndrama z Maszkowic, Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Do obwodu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza należą ulice:

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zygmunta Bałuka, Biecka, Bryły, Działkowa, Gajowa, Gądki, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Kaczorowy, Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Krajowicka, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Kraszewskiego (od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Krzywa, Aleksandra Lenartowicza, Letnia, Leopolda Lisa-Kuli, 3 Maja, Alojzego Metzgera (do dworca PKP), Adama Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły), Stanisława Moniuszki, Naftowa, Niegłowicka, Jana Nowotnego, Okrężna, Ignacego Paderewskiego, Partyzantów, Piasta Kołodzieja, Plażowa, Podwale, Wincentego Pola, Polna, Bolesława Prusa, dr Zbigniewa Przybyszewskiego, Rafineryjna, Mikołaja Reja, Równia, Henryka Sienkiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Marii Curie Skłodowskiej (od skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza), Słoneczna, Sportowa, Starowiejska, Karola Szajnochy (od ulicy Obrońców Westerplatte do ulicy Adama Mickiewicza), Szkolna, Fryderyka Szopena, ks. Józefa Tischnera, Kornela Ujejskiego (od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena), Wiejska, Wojska Polskiego, Za Bursą.

Do obwodu Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta w Jaśle należą ulice:

Armii Krajowej, Bartłomieja, Basztowa, Ceramiczna, Cicha, Józefa Ducala, Farna, Floriańska (od skrzyżowania z ulicą Ceramiczną), Gołębia, Grunwaldzka, Hankówka, Hutnicza, Igielna, Jana Pawła II, Stanisława Kadyiego, Jana Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Klasztorna, Jana Kochanowskiego, Hugona Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, św. Faustyny Kowalskiej, Kwiatowa, 1 Maja, płk. Józefa Modrzejewskiego, Ogrodowa, bpa Józefa Sebastiana Pelczara, Stanisława Pigonia, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Pinkasa, Tadeusza Rejtana, Robotnicza, Rynek, Rzemieślnicza, Piotra Skargi, Jana III Sobieskiego, Stanisława Staszica, Stroma, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Śnieżna, Targowa, Towarowa (na południe od przejazdu kolejowego), Wałowa, Rudolfa Weigla, Wileńska, Wiśniowa, Stanisława Wyspiańskiego, Zawodzie, Zielona.

Do obwodu Gimnazjum nr 5 w Jaśle należą ulice:

Bławatna, ks. Stanisława Bełcha, Floriańska (od skrzyżowania z ulicą Ceramiczną), św. Jana z Dukli, Graniczna, Harcerska, Stanisława Konarskiego, bł. Karoliny Kózkówny, Leśna, Lichtarz, Łąkowa, Mała, Młynarska, Nadbrzeżna, ks. Jana Potępy, Rolnicza, Różana, Rzeczna, Sobniowska, Stawna, Środkowa, Wąwozy, Wesoła, Wiosenna, Wodna, Żniwna.

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jaślanin
Jaślanin
2022 lat temu

Przecież nie istnieje wieś o nazwie Brzyszczki!!!!!!
Jest natomiast ulica Brzyszczki .
Droga redakcjo proszę o sprostowanie.

Back to top button
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x