Wiadomości

Prognoza WIOŚ: możliwe przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 w Jaśle

WIOŚ ostrzega o prawdopodobieństwie przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w Jaśle we wtorek, 13 grudnia.

Prognoza WIOŚ: możliwe przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 w Jaśle
Prognoza WIOŚ: możliwe przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 w Jaśle

Według informacji uzyskanych na podstawie prognoz jakości powietrza WIOŚ, jutro istnieje prawdopodobieństwo znaczącego przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia pyłów PM10 (50 µg/m3) na obszarze miasta.

Prognoza WIOŚ: możliwe przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 w Jaśle
Prognoza WIOŚ: możliwe przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 w Jaśle

Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
– unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
– ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
– osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

– – –

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Źródło: WIOŚ

Pokaż więcej
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x