MiastoWiadomości

Reorganizacja w Urzędzie Miasta

16 marca 2011 r. został podpisany przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego regulamin organizacyjny Urzędu Miasta w Jaśle. Regulamin ten określa nowe zasady funkcjonowania urzędu oraz nową strukturę organizacyjną. W wyniku dokonanych zmian zostały przekształcone stare lub powstały nowe komórki organizacyjne urzędu (wydziały).

Urząd Miasta Jasła (fot. W. Żebracki, Jaslonet.pl

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powstały: Wydział Zamówień Publicznych, który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia postępowań przetargowych i innych zamówień publicznych, Biuro Audytu i Kontroli Zarządczej – warunkowane wymogami ustawowymi prowadzenia kontroli zarządczej we wszystkich urzędach oraz zwrócenia większej uwagi na konieczność prowadzenia audytów wewnętrznych, czy też Wydział Inwestycji, który skupi swoje działanie na planowaniu i realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych w mieście oraz będzie pełnił nadzór nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta – wylicza burmistrz A. Czernecki.

Novum jest również powstanie Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych, którego głównym celem będzie koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami społecznymi i pozarządowymi działającymi na jego terenie; w tym prowadzenie szkoleń czy warsztatów doradczych, jak też oparcie się na wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła (fot. W. Żebracki)

Niedawne tragiczne wydarzenia, które dotknęły nasze miasto, chodzi mi tu o czerwcową powódź, utwierdziły nas w przekonaniu, że konieczne jest położenie nacisku na właściwą koordynację działań zarządzania kryzysowego. Jednym z naszym priorytetów było właśnie to by w nowej strukturze znalazł się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jednym z jego głównych celów jest prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń i ich skutków na terenie miasta, w tym właśnie ochrony przed powodzią – mówi Andrzej Czernecki.

Nowa struktura urzędu podzielona jest na piony zarządzania (w skład których wchodzą poszczególne wydziały) w tym: Pion Infrastruktury Technicznej – nadzorowany przez I zastępcę burmistrza, Pion Infrastruktury Społecznej – kierowany przez II zastępcę burmistrza, Pion Organizacji i Nadzoru pod kierownictwem sekretarza miasta, Pion Finansów Publicznych, nad którym nadzór pełni skarbnik miasta oraz Pion Zarządzania Strategicznego pod bezpośrednim nadzorem burmistrza miasta.

W skład organizacji Urzędu wchodzą następujące wydziały:
– w ramach Pionu Zarządzania Strategicznego: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta mający w kompetencjach prowadzenie Centrum Wspierania Inwestycji, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Audytu i Kontroli Zarządczej, Zespół Radców Prawnych,
– w ramach Pionu Infrastruktury Technicznej: Wydział Inwestycji, w którego skład wchodzi Referat Dróg, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Mieniem, Wydział Zamówień Publicznych,
– w ramach Pionu Infrastruktury Społecznej: Wydział Oświaty, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, w którego skład wchodzi Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych,
– w ramach Pionu Organizacji i Nadzoru: Kancelaria Burmistrza Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Organizacyjny i Kadr,
– w ramach Pionu Finansów Publicznych: Wydział Księgowości Finansowo-Budżetowej, Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Planowania i Realizacji Budżetu Miasta.

Wprowadzony regulamin przewiduje też dodatkowo wyodrębnienie Straży Miejskiej jako osobnej jednostki budżetowej.

Dodatkowo organem pomocniczym burmistrza o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Kolegium Burmistrza. W jego skład wchodzą: burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik, sekretarz oraz kierownicy wydziałów.
Nowa struktura zakłada zwiększenie liczby wydziałów (związanych z powstaniem wymienianych wcześniej: Wydziału Zamówień Publicznych, Biura Audytu i Kontroli Zarządczej, Wydziału Inwestycji, Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) jednak nie wpłynie to na wzrost wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników urzędu, a wręcz przeciwnie spowoduje obniżenie wydatków na wynagrodzenie w związku z zamierzonym ograniczeniem zatrudnienia.

Zmiany organizacji urzędu przewidują likwidację stanowisk pomocy administracyjnej w ramach, których osoby zatrudnione nie posiadały stałych obowiązków służbowych i przyjmowane były do pracy w urzędzie z pominięciem procedury otwartego naboru. – Naszym priorytetem jest położenie nacisku na to, aby osoby zatrudnione w urzędzie posiadały wymagane kwalifikacje, zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pracownikach samorządowych, niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych – wyjaśnia Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Planuje się także ograniczenie zatrudnienia robotników gospodarczych. Zatrudnianie ich stanowiło obciążenie finansowe kosztem innych zadań budżetu i nie przynosiło wymiernego efektu w stosunku do poniesionych na ten cel nakładów pieniężnych. Przewiduje się także, że prace fizyczne w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy będzie wykonywać ok. 15 osób rocznie, które zatrudnione będą w jednostce organizacyjnej miasta zajmującej się utrzymaniem czystości.

Zmiany organizacyjne nie przewidują przeprowadzenia zwolnień grupowych. Część osób będzie mieć wypowiedziane umowy o pracę w związku z likwidacją wspomnianych stanowisk pomocy administracyjnej lub likwidacją wydziału/biura. Pozostała część osób odejdzie z urzędu wraz z wygaśnięciem im umów o pracę na czas określony.

Zmiany kadrowe prowadzone będą stopniowo z uwzględnieniem zawartych przez poprzednie władze zobowiązań względem Urzędu Pracy (roboty publiczne, prace interwencyjne, staże) oraz z zakończeniem umów zawartych na czas określony, a burmistrz A.Czernecki każdą decyzję w sprawach kadrowych podejmuje indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie czynniki społeczne i osobiste poszczególnych osób odchodzących z urzędu.

(UMJ)

Pokaż więcej
Subscribe
Powiadom o
guest
11 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
STIWEN
STIWEN
2022 lat temu

Ależ się spracowało towarzycho na Rynku pod 12… Uzgodniło se i poukładało organizację,by wszelkim zasłużonym stołków nie wzbrakło.
Teraz czekać trza na zwolnienia i przyjęcia wg klucza….Najpierw jednak trza ponieść koszty zakupu pudełek dla tych co nie pasują rozmiarem wiedzy,poglądów,cyjectwa…Oj,będzie publika miała igrzyska i o czem prawić na ulicach…Czas sobie zap……,a tu prócz śmiesznych uniwersytetów,radosnych szkół i celebry ni cholery się nie dzieje…Nawet po nowej strukturze widać,że to prężenie muskułów przez komary…Biedne to miasto na tle sąsiadów,że hej!!! I nadziei na lepsze nie widać-to jest dramat!!! No chyba,że za sukces uzna się naszego lokalnego X FAKTORA????,bo se w TV wystąpił!

Ciekawa
Ciekawa
2022 lat temu

ZNOWU BĘDĄ PODWAJAĆ ETATY JAK ZA BYŁEJ MIŁOŚCIWIE NAM NIE PANUJĄCEJ ? A MIELI POŁOWĘ ZWOLNIĆ BI NIE POTRZEBNI

Zwiadowca
Zwiadowca
2022 lat temu

Jedno jest pewne. Czernecki na pewno nie będzie zatrudniał szpicli!!!

STIWEN
STIWEN
2022 lat temu

Do Zwiadowcy” – to pewne,że nie będzie zatrudniał szpicli.On ma jednego,ale za to lepszego niż „Tomek”…A tak to ci cholerstwo zakonspirowane,że aż go nie widać(ostatnio) jak wprzódy bywało….

S-S
S-S
2022 lat temu

Miasto odkrywcą talentów,tak powinno brzmieć naczelne hasło Czerneckiego.Trwa kontynuacja podwórkowej zabawy w klasy .Poprzedniczka Czerneckiego,a obecnie Czernecki nie robiąc żadnego rozeznania w zasobach kadrowych robi różnorakie pokrętne działania niby reformatorskie,tylko po to,aby zwolnić ludzi niekiedy dobrze przygotowanych do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.Taka dziecinada nie powinna pchać się do sprawowania władzy w Jaśle.Koszenie kadrowe i ustawianie z klucza nieprzydatny,ale swój napewno będzie dobrze służyć i miastu i jego mieszkańcom.

anty pizd
anty pizd
2022 lat temu

No dobrze a co z Jasielskim Domem Kultury co bedzie wie ktos

Dyzio
Dyzio
2022 lat temu

Dom Kultury zostanie przejęty przez moją ekipę, nie wiem tylko czy bożenka i karol dadzą radę, czy wystarczy wódki w okolicznych sklepach?Jeżeli nie to ja mam swoich ludzi!

Dyzio
Dyzio
2022 lat temu

Oj rumiany ty się doigrasz!

oszczędności
oszczędności
2022 lat temu

Oszczędności polegające na prawie dwukrotnym zwiększeniu liczby wydziałów i ich kierowników są imponujące: na logikę należy przewidywać, że podwoi się liczba pracowników i o połowę zmniejszy się sprawność urzędu – jest reguła przy każdej zapowiadanej reorganizacji. Udało się tak zrobić za poprzedniej władzy – uda się i teraz. Znowu kolejny sukces i to zaraz po otwarciu uniwersytetu.

Poinformowany
Poinformowany
2022 lat temu

Antypizd- co do pani na zajeżdzie JDK,to ostała się ,bo ma super kontrakt,który uniemożliwia (bez dostrzeżenia faktu) zwolnienie ze stolca przez przebiegłych panów CZE… Tak,że jakiś czas musisz zaczekać na satysfakcję,i nie tylko Ty.

Powodzianka
Powodzianka
2022 lat temu

A co z wałami???? Czy będą nadbudowywane. Mysle że te obnizenia nalezy niezwłocznie nadbudować, powódź tuz tuż…. a może pogłębić koryto rzeki, ??????????????? Panie burmistrzu czekamy na działania,

Back to top button
11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x