MiastoWiadomości

Stan powiatowej oświaty

Po wakacyjnym odpoczynku w nowym roku szkolnym ponad 4 tys. uczniów rozpocznie naukę w szkołach i placówkach edukacyjnych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski.

Stan powiatowej oświaty
Stan powiatowej oświaty

Powiat Jasielski jest organem prowadzącym dla dziewięciu szkół edukacyjnych – I LO, II LO, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 4, LO w Kołaczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Zamierzeniem dla Zarządu Powiatu jest stworzenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na wyższym poziomie. Podjęto działania, które mają na celu zadbać o wyposażenie szkół oraz ich modernizację. Obecnie nasze placówki są systematycznie remontowane i doposażane, m.in. podczas tegorocznych wakacji udało się wymienić instalację elektryczną w Zespole Szkól Technicznych oraz zmodernizować sale w Zespole Szkół nr 4.

W czerwcu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Na liście znalazły się dwa projekty Powiatu Jasielskiego, zajmując drugie i trzecie miejsce.

Projekty te mają na celu dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej oraz udoskonalenie poziomu kształcenia zawodowego – głównie praktycznego, co zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy. W ramach projektów w sześciu powiatowych placówkach edukacyjnych zakupione zostanie m.in. wyposażenie pracowni edukacyjnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tworzący warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, co pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności.

Realizacja tych projektów pozwoli na dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb. Wzmocniony zostanie poziom kształcenia w zawodach deficytowych, co w znacznym stopniu zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy i na ich zatrudnienie. –Łączna wartość obydwu projektów to ponad 6 mln zł – powiedział Mariusz Sepioł, Starosta Jasielski – Chciałbym serdecznie podziękować Panu Wicewojewodzie Witoldowi Lechowskiemu za poparcie naszych starań o te środki.

Projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych, w Zespole Szkół nr 4 oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. Jego wartość to ponad 3 mln 110 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie ponad 2 mln. 644 tys. zł.

Z kolei w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanego w Zespole Szkół nr 3, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz w Zespole Szkół Budowlanych dostosowana zostanie baza dydaktyczna do potrzeb praktycznej nauki zawodu za ponad 3 mln 288 tys. zł – przy dotacji 2 mln 792 tys. zł.

30 sierpnia br. Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Znalazł się na niej projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” złożony przez Powiat Jasielski.

Celem tego projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS nr 4, ZS nr 3, ZSB, ZST, ZSUiS) poprzez ściślejsze powiazanie oferty edukacyjnej placówek z wymaganiami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu pracownie dydaktyczne doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, który pozwoli na organizowanie kształcenia zawodowego w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 446 760 zł, przy dofinansowaniu 2 201 841 zł.

W lipcu zwrócił się do nas Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie z propozycją udziału Powiatu Jasielskiego w projekcie (jako Partner), który planuje złożyć do dofinansowania w ramach konkursu wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Efektem projektu miałoby być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć mających na celu rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Zaplanowano m.in. zajęcia z modelowania w 3 D, skaningu laserowego, geocachingu i możliwości wykorzystania dronów. Zainteresowanie udziałem w zajęciach zgłosiło cztery szkoły, tj. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 3 oraz Zespół Szkół nr 4 – informuje Starosta – Zarząd Powiatu zdecydował o przystąpieniu powiatu do projektu, który obecnie jest w fazie opracowywania.

Przypomnijmy, że od bieżącego roku szkolnego Powiat Jasielski nie jest już organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie. Z dniem 1 września 2016 r. Stowarzyszenie „Kopernik”, działające w Nowym Żmigrodzie, stało się organem prowadzącym tę szkołę. Przekazanie LO w Nowym Żmigrodzie do prowadzenia stowarzyszeniu było alternatywą dla likwidacji placówki. W lutym 2016 roku radni podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę i podpisane zostało porozumienie, na mocy którego stowarzyszenie przejmuje szkołę.

Mariusz Sepioł, Starosta Jasielski podkreśla, że przekazanie szkoły stowarzyszeniu to kompromis – rozwiązanie, które umożliwia funkcjonowanie szkoły, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów z budżetu powiatu. – Dziękuję przedstawicielom Stowarzyszenia „Kopernik” za zaangażowanie i wolę przyjęcia szkoły do prowadzenia, życzę sprawnego zarządzania placówką – powiedział Starosta.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x