InwestycjeWiadomości

Uroczyste otwarcie dróg powiatowych w Gminie Dębowiec i Gminie Osiek Jasielski

Wyremontowano ciąg dróg powiatowych nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski. Remont dotyczył trzech odcinków o łącznej długości 3.127 km:
– dwa odcinki na drodze: Dobrynia-Zawadka Osiecka – Załęże
– jeden odcinek na drodze: Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

Remont dróg powiatowych. Fot. Powiat Jasło

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z odmuleniem rowów przydrożnych i naprawą poboczy.
Koszt inwestycji to ogółem: 1.349.717,11 zł. Większość środków finansowych pochodziła z Fundusz Dróg Samorządowych – 944.801,00 zł.
Z własnych środków budżetowych Powiat Jasielski przeznaczył 124.916,11 zł, Gmina Osiek Jasielski – 145.000,00 zł, Gmina Dębowiec – 135.000,00 zł.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.
W uroczystym otwarciu udział wzięli: Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ksiądz Bogdan Hahn – Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Marcin Bolek – Wójt Gminy Dębowiec, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, mgr inż. Adam Matuszewski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Zbigniew Abratowski – Inspektor nadzoru w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Irena Baciak – Radna Rady Powiatu w Jaśle, Sołtysi Sołectw: Dębowiec, Dobrynia, Załęże, Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Komendant OSP w Dębowcu, Radni Gminy Dębowiec i Gminy Osiek Jasielski.
„To zadanie zrealizowane wspólnie przez trzy samorządy – przez Powiat Jasielski, Gminę Dębowiec i Gminę Osiek Jasielski – stało się możliwe dlatego, że jest dobra współpraca między tymi samorządami”- podkreślił Starosta Jasielski Adam Pawluś.
Starosta przypomniał również, że wiele inwestycji powiatowych jest realizowanych dzięki nowemu instrumentowi finansowemu. 13 listopada 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Pan Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – poinformował, że na ostatniej sesji Sejmik udzielił pomocy finansowej w kwocie 230 tysięcy złotych dla Powiatu Jasielskiego na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze mostowej.
Ponadto Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) ogłosił przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967, w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło” (program Interreg V-A Polska-Słowacja).

Powiat Jasło

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x