InwestycjeWiadomości

Wymień stary piec węglowy na nowy kocioł węglowy 5-klasy + EcoDesign

Miasto Jasło, przystąpiło do realizacji wspólnego Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:

*lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła,
*brak dostępności sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie działki, na której znajduje się budynek, w którym ma być wymieniany kocioł,
*uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
*brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Miasta,
*złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie,
*dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Jasło,
*podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasło umowy uczestnictwa w Projekcie regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu.

Realizacja Projektu planowana jest w 2021 r.

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków
i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować
o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania:

*W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć
w Urzędzie Miasta w Jaśle Deklarację uczestnictwa w projekcie, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 26.10.2020 r. do 30.11.2020 r., w godzinach pracy Urzędu.
Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu https://um.jaslo.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr . 19 w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl.

*Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

Urząd Miasta

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x