Wiadomości

XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle

W dniu 29 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, która zwiększa dochody Powiatu Jasielskiego o kwotę 2 397 046,00 zł głównie o środki, które powiat otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch drogowych zadań inwestycyjnych. Utworzono również nowe zadania inwestycyjne takie jak: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+774 w miejscowości Osobnica” i „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+744 na cieku Czarny Potok”. Zabezpieczono także środki w wysokości 50 tys. zł na zadanie pn.: „Modernizacja Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu im. Stanisława Zająca Senatora RP wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej”. Radni zdecydowali również o przyjęciu dotacji celowej na sfinansowanie laptopów dla zdalnego kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych.
Rada Powiatu zdecydowała o przystąpieniu do realizacji projektu „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych”. Celem głównym projektu jest stworzenie od września 2023 r. warunków do pilotażowego wdrożenia tej metody opartej na „storytellingu”, czyli budowaniu historii, aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.
Podczas sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu trzech Branżowych Szkół II Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle. Utworzenie dwuletnich szkół branżowych jest uzupełnieniem sieci szkół ponadpodstawowych i poszerza ofertę edukacyjną w Powiecie Jasielskim. Umożliwi to absolwentom branżowej szkoły I stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego bez przerywania nauki, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.
Radni wyrazili zgodę na zmianę uchwały z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”. Dzięki tym zmianom zwiększona została wartość projektu z kwoty 5 989 912, 00 zł do kwoty 7 955 168, 00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do dnia 31 grudnia 2022 roku. Projekt ten realizowany jest w całości ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Radni wyrazili również zgodę na zmianę uchwały z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”. Zamiana dotyczy zwiększenia wartości projektu z kwoty 8 098 806, 00 zł do kwoty 10 257 026,23 zł. Projekt realizowany jest w całości ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wymaga wkładu własnego.
Podczas sesji podjęto uchwałę określającą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył w 2020 roku środki w wysokości 2 175 319,00 zł.
Radni wyrazili zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego.
Starosta Jasielski przekazał życzenia w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego: Wszystkim radnym obecnej i poprzedniej kadencji dziękuję i składam wyrazy uznania za pracę na rzecz naszej wspólnoty samorządowej.
Starosta Jasielski Adam Pawluś przedstawił informacje dotyczące wsparcia finansowego dla przedsiębiorców realizowanego przez PUP w Jaśle w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej oraz dotyczące działalności Jasielskiego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, za okres od 1 lutego 2020 r. do 15 maja 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa.
Starosta przekazał także podziękowania dla Bogdana Rzońcy – Posła do Parlamentu Europejskiego, Alicji Zając – Senatora RP, Bogdana Tarnawskiego – Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie oraz Małgorzaty Wajdy – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ponieważ zostały podjęte kolejne kroki zmierzające do realizacji obwodnic Jasła, Brzostku, Kołaczyc i Pilzna w ciągu drogi krajowej 73 i zbiornika Kąty-Myscowa.

Powiat Jasielski

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x