r e k l a m a
Kultura

„Wieczór jasielski w Warszawie"

Mając na uwadze 2015 rok – 650. rocznicę nadania Jasłu praw miejskich oraz 50. lecie działalności Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, jej prezes Wiesław Hap jeszcze w ubiegłym roku postanowił rozpropagować tematykę jasielską na forum ogólnopolskim. Dlatego w tym celu nawiązał kontakt z Domem Spotkań z Historią w Warszawie.

„Wieczór jasielski w Warszawie”
Tragedia zniszczeń jakie dotknęły Jasło i stolicę Polski w trakcie kilku miesięcy 1944 roku stała się punktem wyjścia, by ziścić pomysł, żeby przybliżyć mieszkańcom stolicy dzieje naszego miasta. Po ustaleniach z dyrekcją tej warszawskiej instytucji i z burmistrzem Jasła, podjęto decyzję, że zostanie on zrealizowany początkiem roku, w nawiązaniu do kolejnej rocznicy, kiedy to 70 lat temu do ruin zniszczonego w 97% Jasła powracali z wysiedlenia jego mieszkańcy.
W dniu 4 lutego, po przyjeździe do Warszawy do Domu Spotkań z Historią delegacja jasielska wspólnie z pracownikami placówki przygotowała wystawę przywiezioną z naszego miasta. Jej autorką jest wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosińska, a ekspozycja ta poświęcona jest zburzeniu i odbudowie Jasła. Była ona dostępna dla zwiedzających od godzin południowych do wieczora. Autorkę i ideę wystawy przedstawił członek Zarządu Stowarzyszenia Jacek Nawrocki. Miało również miejsce spotkanie burmistrza Miasta Jasła, prezesa SMJiRJ i honorowego gościa wydarzenia – Zbigniewa Skrudlika z dyrektorem Domu Spotkań z Historią Piotrem Jakubowskim. Stwierdzono, że warto nawiązać ze sobą bliższą współpracę.
„Wieczór jasielski w Warszawie”
O godzinie 18. 00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie „Wieczoru jasielskiego w Warszawie”. Wszystkich uczestników i gości, w tym posła na Sejm RP Bogdana Rzońcę, w imieniu gospodarzy z Domu Spotkań z Historią powitała Alicja Smotryś – producentka i organizatorka spotkań. Wśród oficjalnej delegacji Miasta Jasła oprócz burmistrza Ryszarda Pabiana znaleźli się radni Rady Miejskiej Jasła: Lech Polak i Michał Rybka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Agata Koba, przedstawiciel Wydziału Kultury UM Barbara Żegleń i dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk.
„Wieczór jasielski w Warszawie”
Jako pierwszy ze strony jaślan głos zabrał burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian. Podziękował za możliwość zaprezentowania wystawy o zniszczeniu i odbudowie miasta „zburzonego nienawiścią, a odbudowanego pracą” oraz przybliżenia najwartościowszych, zasłużonych na różnych polach jaślan. Jego zdaniem to spotkanie w ważny sposób wpisuje się w kalendarz tegorocznych obchodów rocznicy lokacji miasta. Z kolei w swoim wystąpieniu prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap przedstawił genezę i cele spotkania oraz wyraził nadzieję, że to dopiero początek współpracy z Domem Spotkań z Historią na polu propagowania dziejów i wzmacniania przekonania, że pamięć o przeszłości buduje naszą tożsamość.
Kolejnym punktem programu była prelekcja Wiesława Hapa połączona z prezentacją multimedialną na temat „Krótki zarys dziejów Jasła, jego zniszczenie w 1944 r. i odbudowa”.
„Wieczór jasielski w Warszawie”
W części artystycznej wieczoru pod tytułem „W kręgu magicznej muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza” wystąpiły wokalistki i zespół Fermata z Jasielskiego Domu Kultury. Młode artystki przygotowane przez Ewę Grzebień wykonały piosenki z bogatego dorobku tego urodzonego w Jaśle twórcy. Postać mieszkającego od wielu lat w Warszawie kompozytora i muzyka przybliżył członek Zarządu SMJiRJ Tomasz Kasprzyk, a krótki list Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jaki skierował on do uczestników spotkania za pośrednictwem prezesa Stowarzyszenia odczytała członkini SMJiRJ Ilona Dranka. Następnie zebrani obejrzeli krótki fragment uroczystości wręczenia urodzonemu w naszym mieście muzykowi i kompozytorowi prestiżowej nagrody za dokonania twórcze – Złotego Fryderyka. Mogli tam usłyszeć wypowiedź laureata, krótką wiązankę jego melodii filmowych oraz solo saksofonowe mistrza w jednym z utworów.
„Wieczór jasielski w Warszawie”
W klimat kolejnej części wieczoru wprowadził prezes Stowarzyszenia przypominając grupę wybitnych jaślan jacy zafunkcjonowali w sposób trwały na różnych płaszczyznach życia historycznego, kulturalnego, naukowego etc. naszego państwa i narodu na przestrzeni dziejów. Jednym z nich jest człowiek, który był bohaterem ostatniego bloku spotkania zatytułowanego „Moje dawne Jasło i mój świat… szermierki”. W jego trakcie z zebranymi swoimi wspomnieniami podzielił się medalista olimpijski i mistrzostw świata, wybitny sportowiec i trener pochodzący z Jasła – Zbigniew Skrudlik. Jego osobę i dorobek przybliżył członek Zarządu SMJiRJ Remigiusz Rogosz. Ten tak bardzo utożsamiający się przez całe życie z rodzinnym miastem Honorowy Obywatel Miasta Jasła przekazał prezesowi Stowarzyszenia oprawione bardzo interesujące fotografie przedstawiające: grupę młodzieży jasielskiej (wśród nich również Z. Skrudlik) odgruzowujących Jasło, złotych medalistów olimpijskich z igrzysk w Monachium – florecistów polskich wraz trenerem Skrudlikiem oraz dwie prace plastyczne wykonane przez Indian, pamiątkę przywiezioną z igrzysk olimpijskich w Meksyku. Stwierdził, że powinny znaleźć godne miejsce w lokalu Stowarzyszenia po zakończeniu przebudowy JDK. W zamian otrzymał zestaw publikacji o tematyce jasielskiej wydanych przez SMJiRJ.
Na zakończenie trwającego prawie dwie i pół godziny „Wieczoru jasielskiego w Warszawie” głos zabrali: burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian oraz prezes jasielskiego Stowarzyszenia. Podziękowali gospodarzom za życzliwe przyjęcie, a wszystkim uczestnikom spotkania za jego wspaniały klimat. Złożyli również słowa wdzięczności szczególnemu gościowi jakim był Zbigniew Skrudlik. Prezes Wiesław Hap skierował do Mistrza floretu słowa: „Dzięki wsparciu i angażowaniu się tak wybitnych jaślan jak Pan w dzieło poszerzania i propagowania historii Jasła oraz dorobku ludzi z nim związanych, nasze Stowarzyszenie może z dużym powodzeniem realizować swoją misję”.
Przekazano również życzenia powrotu do zdrowia Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi oraz słowa pozdrowienia skierowane do obecnych przez innego Honorowego Obywatela Miasta Jasła – prof. Karola Myśliwca, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu ze względu na udział w tym czasie w badaniach archeologicznych na terenie Egiptu. Przed, w trakcie i po zakończeniu „wieczoru…” była prezentowana wystawa wydawnictw Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego nad którą pieczę trzymała Ewa Pietraszek z Zarządu Stowarzyszenia. Wspierała ją inna członkini Zarządu – Katarzyna Barzyk. Z kolei dużą pomoc techniczną przy przygotowaniu prezentacji okazał członek SMJiRJ Łukasz Kotulak. W kuluarach uczestnicy spotkania prowadzili ożywione dyskusje, historycy z Jasła odpowiadali również na szereg pytań gości. Było to wartościowe przedsięwzięcie dzięki któremu mieszkańcy Warszawy przybliżyli sobie tematykę jasielską.
Zarząd SMJiRJ

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
Close
X