r e k l a m a
Rozmaitości i ciekawostki

0d 21 lipca nowe obowiazki dla pracodawcow zatrudniajacych cudzoziemcow

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca spoza UE i posiada dla niego zezwolenie na pracę (lub jest zwolniony z obowiązku jego posiadania), będzie musiał sprawdzić czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Regulują to nowe przepisy, które zaczną obowiązywać 21 lipca.

0d 21 lipca nowe obowiazki dla pracodawcow zatrudniajacych cudzoziemcow

Firmy zatrudniające cudzoziemca w momencie wejścia w życie ustawy będą miały 45 dni na uzupełnienie dokumentacji o kopię dokumentu pobytowego cudzoziemca. Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek przechowywania kopii dokumentu pobytowego przez cały okres zatrudnienia.

Obowiązek sprawdzania i przechowywania dokumentów pobytowych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom dotyczy zarówno zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa o dzieło, umowa zlecenie). Zgodnie z przepisami, dokumentami uprawniającymi do pobytu w Polsce są: ważna wiza krajowa albo wiza Schengen, zezwolenie pobytowe.

Nowe obowiązki nie dotyczą pracowników, którzy są obywatelami: Unii Europejskiej; Islandii, Lichtensteinu i Norwegii (państwa EOG); Szwajcarii oraz członków rodziny cudzoziemca.

Nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi grozi grzywną od 3 do 10 tysięcy złotych, wykluczeniem z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pozbawieniem dostępu do środków europejskich, a nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat.

Sankcje wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających w Polsce obywateli krajów trzecich,  reguluje ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009r. Ustawa wchodzi w życie 21 lipca br.

W pierwszym półroczu br. wojewoda podkarpacki wydał 235 zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców. Najczęściej pracodawcy powierzają pracę obywatelom Ukrainy (168 zezwoleń).

Małgorzata Oczoś
Rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x