Rozmaitości i ciekawostki

Inicjatywa lokalna

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, który określa w jaki sposób mieszkańcy Jasła mogą czynnie uczestniczyć w realizacji zadań publicznych. Mieszkańcy, którzy będą mieli pomysły i chęci związane z realizacją potrzebnej ich zdaniem inwestycji mogą zwracać się  ze swoimi propozycjami do Urzędu Miasta, gdzie podpiszą umowę o jej wspólnej realizacji.

Bożena Molska, kierownik Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle

Chcielibyśmy przede wszystkim nawiązać taki rodzaj dialogu z mieszkańcami, który polegać będzie na tym, by poznać ich pomysły, sferę możliwości – mówi Bożena Molska, kierownik Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle. Najlepsze wnioski mają trafić do Księgi Inicjatyw Społecznych, aby w przyszłości mogły być realizowane. – Urząd ze swej strony musi się przygotować do realizacji tych zadań,  chodzi tutaj o zabezpieczenie środków w budżecie, poszukanie rozwiązań czy pozyskanie partnerów do realizacji tych zadań –  podkreśla Bożena Molska.

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Wynika ona wprost z przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród propozycji wysuniętych przez mieszkańców mogą znajdować się zarówno zadania publiczne, np.: budowa, lub rozbudowa dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, jak i zadania z zakresu kultury, oświaty, czy społeczne.

Mieszkańcy mogą również wnosić wkład osobisty (w postaci pracy społecznej), finansowy oraz rzeczowy, np. projekt dokumentacji, czy zrealizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Wszelkie szczegóły będą określały umowy, w których precyzyjnie zawarty zostanie zakres obowiązków stron.

Przyjęta przez radnych Rady Miejskiej Jasła uchwała precyzuje obowiązek uchwalenia trybu i kryteriów oceny wniosków składanych na realizację tych zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Określa również rodzaj współudziału wnioskodawców oraz formę wsparcia ze strony miasta.

UM w Jaśle

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x