Rozmaitości i ciekawostkiWażne wydarzenia

Kampania społeczna „Stop przemocy”. Pomagać skutecznie

Uwrażliwienie społeczności jasielskiej na problem przemocy domowej, przeciwdziałanie jej i skuteczna pomoc tym, którzy zostali przemocą dotknięci, są celami kampanii społecznej „Stop przemocy”, prowadzonej przez działający w Jaśle Zespół Interdyscyplinarny.

Kampania społeczna „Stop przemocy”. Pomagać skutecznie

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Komedy Powiatowej Policji, Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka młodych”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Prokuratury Rejonowej, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Sądu Rejonowego, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jasła oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Kampania „Stop przemocy” jest elementem opracowanego i realizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015”.

Przemoc nie zawsze widać

Zespół Interdyscyplinarny został powołany, by nieść pomoc i wsparcie mieszkańcom Jasła dotkniętym przemocą rodzinną wszelkiego rodzaju. Specjalne grupy robocze rozpatrują każdy przypadek indywidualnie, udzielając każdemu potrzebującemu specjalistycznej pomocy. – Przemoc najczęściej – jak wynika z naszych badań – kojarzy się z przemocą fizyczną, ale jest też przemoc psychiczna oraz zaniedbania w stosunku do osób starszych czy niepełnosprawnych – mówi Dorota Lignar, dyrektor MOPS w Jaśle, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podczas konferencji prasowej, podczas której przedstawiona została działalność zespołu.

– Bardzo często alkoholizm i przemoc w rodzinie są ze sobą ściśle powiązane. Przemoc fizyczna jest widoczna. Jeżeli człowiek został pobity, są ślady na ciele. Przemoc psychiczna głęboko dotyka, a niczego nie widać. Człowiek cierpi, skarży się, nie mogąc pokazać ewidentnych znaków tej przemocy – tłumaczy Bogusława Wójcik z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Naszym zadaniem jest między innymi informowanie takich osób gdzie szukać pomocy.

Nowe przepisy, większe możliwości

Obecnie obowiązujące regulacje prawne obligują samorządy terytorialne do utworzenia zespołów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz dają prawo zakładania tzw. niebieskich kart (dokument zawierający szereg informacji, wypełniany w przypadku przemocy domowej) wszystkim instytucjom wchodzącym w skład Zespołu. Niebieskie karty trafiają do Zespołu Interdyscyplinarnego, który niezwłocznie podejmuje stosowne działania wobec sprawców przemocy i otacza opieką jej ofiary.

Przed zmianą przepisów niebieskie karty wystawiała tylko policja. W 2010 roku założyła ich 210. Od momentu funkcjonowania nowego rozporządzenia, czyli od października do grudnia ubiegłego roku, do MOPS gdzie mieści się Zespół interdyscyplinarny, wpłynęło 55 niebieskich kart. – W 43 przypadkach stworzyliśmy grupy robocze ze specjalistów odpowiednich dziedzin, które pracują z ofiarami oraz ze sprawcami przemocy – stwierdziła Dorota Lignar. Jak wyjaśniła, ustawa służy nie tylko ochronie ofiary ale umożliwia pracę ze sprawcami w ramach specjalnie przygotowanych programów edukacyjno-korekcyjnych. Grupy zajmujące się poszczególnymi przypadkami działają dopóki problem nie zostanie definitywnie rozwiązany. Z powołanych do tej pory 43 grup, 3 już załatwiły pozytywnie sprawy, którymi się zajmowały.

– Ustawa pozwala na skuteczniejsze działania. Są one efektywniejsze i szybsze. Od założenia niebieskiej karty jest 7 dni na przesłanie jej do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, a ona ma 3 dni na powołanie grupy roboczej, która natychmiast podejmuje działania – tłumaczy Bogusława Wójcik.

Działania edukacyjne

Kampania społeczna „Stop przemocy”. Pomagać skutecznie (kliknij aby powiększyć)

Kampania „Stop przemocy” w znacznej mierze jest skierowana do szkół: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i młodzieży. – Planujemy przeprowadzenie niebieskich lekcji w nawiązaniu do niebieskiej karty z wykorzystaniem naszych materiałów informacyjno-edukacyjnych – mówi Aleksandra Dacyl, kierowniczka Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle. – Będziemy też szkolić wychowawców, pedagogów, aby mogli rozpoznać symptomy przemocy domowej. Bo o ile wiele działań jest ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w szkole, to zjawisko przemocy w rodzinie jest jakby zamiatane pod dywan. O nim się nie mówi, albo mówi tylko w bardzo wąskich kręgach. Chcemy doprowadzić do tego, żeby nauczyciele w sposób właściwy reagowali na przejawy przemocy domowej, informowali, edukowali, propagowali pozytywne wzorce zachowań.

Rolę uwrażliwiającą i motywującą widzów do zareagowania ma pełnić film krótkometrażowy, który będzie emitowany w TV Jasło, w serwisie informacyjnym Urzędu Miasta, na stronie internetowej Zespołu Interwencyjnego i wszystkich instytucji wchodzących w jago skład, a także na portalach mediów elektronicznych wspierających kampanię „Stop przemocy”. Pięciominutowy, poruszający obraz, pokazuje jak wielki wpływ przemoc domowa ma na rozwój emocjonalny dziecka.

Strona internetowa www.stopprzemocyjaslo.pl

Od stycznia br. działa strona internetowa Zespołu interdyscyplinarnego www.stopprzemocyjaslo.pl. Zawiera wyczerpujące, a zarazem przystępnie podane informacje dla osób dotkniętych przemocą i wszystkich, którzy chcieliby im pomóc. Została tak opracowana, że każdy, nawet osoby nie mające wprawy w posługiwaniu się Internetem, łatwo i szybko znajdą na niej informacje o tym, czym jest przemoc i gdzie szukać pomocy, czym zajmuje się Zespół interdyscyplinarny, w jaki sposób i na jakiej podstawie działa, jakie przepisy gwarantują ochronę prawną ofiar przemocy i ściganie przestępstw związanych z przemocą domową itp. W zakładce „dla ofiar przemocy” znajdują się praktyczne informacje co należy zrobić jeżeli w domu zdarzy się przemoc. Są też rady eksperta oraz możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzą specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Kampania społeczna „Stop przemocy”. Pomagać skutecznie

Bez dodatkowych kosztów

Przedstawiciele poszczególnych instytucji wchodzący w skład Zespołu interdyscyplinarnego nie otrzymują za swoją pracę w tym zespole dodatkowego wynagrodzenia. Na realizację wyznaczonych Zespołowi zadań w roku 2011 Rada Miejska przeznaczyła 10 tys. zł. Pieniądze zostały wydane na: druk ulotek i plakatów w ramach kampanii społecznej „STOP przemocy”; zorganizowanie wyjścia dla 300 gimnazjalistów na przedstawienie Teatru Profilaktycznego im. M. Kotańskiego; szkolenie w zakresie procedury „Niebieskie Karty”; film krótkometrażowy w ramach kampanii społecznej „STOP przemocy”.

W bieżącym roku na realizację zadań określonych w „Miejskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Jasła na lata 2011 – 2015” w budżecie MOPS zaplanowana została kwota 27 tys. zł. Zgodnie z założeniami zostanie wydana na: prowadzenie kampanii społecznych na temat przemocy w rodzinie oraz propagowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania przemocy; realizację projektów profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie; podniesienie kompetencji osób zajmujących się zawodowo i społecznie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; wsparcie dla osób zawodowo i społecznie zajmujących się przemocą w rodzinie; zapewnienie kompleksowego wsparcia informacyjnego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, rodzinnego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednostki przyjmujące zgłoszenia o przemocy w rodzinie:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. 13 44 62 041;
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”, ul. Krasińskiego 4, 38-200 Jasło
tel. 13 44 63 381
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, ul. Kościuszki 26
Oficer Dyżurny tel. 13 44 38 310
Pogotowie Policji 997
Rewir Dzielnicowych w Jaśle 13 44 38 342
Telefon zaufania 13 44 38 370
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle, ul. Szkolna 21A
tel. 13 44 64 546
Prokuratura Rejonowa w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3
tel. 13 44 62 683
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18
tel. 13 44 83 440
Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3
tel. 13 44 62 088
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
ul. Kochanowskiego 3,
tel. 13 44 64 328
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, ul. Dworcowa 10
tel. 13 44 64 714
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaśle, ul. Szkolna 21
tel. 13 44 85 838
Urząd Miasta w Jaśle, Wydział Oświaty, ul. Rynek 12,
tel. 13 44 86 334

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
CHORE PAŃSTWO !!!
CHORE PAŃSTWO !!!
2024 lat temu

Dlaczego jedne działania nazywa się przemocą , a takie same o zwiększonym wymiarze traktuje się jako przymus konieczny i usprawiedliwia: klaps niegrzecznemu dziecku – postępowanie wojska, policji , ochroniarzy wobec „niegrzecznych dorosłych”, przyzwolenie państwa i karmienie dzieci i dorosłych tragizmem i przemocą już od najmłodszych lat życia: bajki, gry , czasopisma tragizm i sensacja w wiadomościach, czy w końcu wszechobecna przemoc w filmach. Co z przemocą tych na „górze” począwszy od „pracodawców”, a skończywszy na rządzie np: wyzysk i wykorzystywanie za taka płacę, która nie wystarczy na zaspokojenie minimalnych potrzeb do egzystencji, przymus do korzystania z niechcianej usługi – abonament… Czytaj więcej »

Back to top button
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x