MiastoWiadomości

Absolutorium dla burmistrza

Rada Miejska Jasła, na sesji 22 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2014.

Absolutorium dla burmistrza

Budżet ten został uchwalony 7 stycznia ubiegłego roku. Do 5 grudnia realizował go burmistrz poprzedniej kadencji Andrzej Czernecki, od 6 grudnia – wybrany na kadencję 2014 – 2018 Ryszard Pabian. Rada Miejska Jasła przyjęła łącznie 11 uchwał wprowadzających zmiany budżetu. W sprawie zmian budżetu wydano także 36 zarządzeń. – W wyniku tych zmian dochody zwiększyły się o 11 751 516 zł i 82 grosze, przychody wzrosły o 3 345 844 zł 41 groszy, natomiast wydatki zwiększyły się o 15 097 361 zł i 23 gr. Nie uległy zmianie zaplanowane rozchody – mówił przedstawiający radzie realizację budżetu skarbnik miasta Jacek Borkowski.

Ostatecznie plan dochodów został wykonany w 103,37 proc., czyli w wysokości 127 629 687,31 zł. (o 4 263 815,00 zł więcej niż w roku 2013 ). Z tej kwoty dochody bieżące stanowiły 122 637 872,02 zł, dochody majątkowe – 4 991 815,29 zł. Plan wydatków natomiast został wykonany w 91,78 proc. czyli w wysokości 121 916 797,77 zł, w tym wydatki bieżące 105 854 211,11 zł, a wydatki majątkowe – 16 062 586,66 zł.

Największą kwotę po stronie dochodów przyniosły podatki i opłaty lokalne (38 298 359,63 zł). Wśród ważniejszych dochodów znalazły się również: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne (1 797 918,31 zł), dochody z majątku gminy (2 367 792,31 zł), udziały w dochodach budżetu państwa, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych (25 078 707,33 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (9 230 127,48 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (11 454 179,19 zł) oraz subwencje (25 077 511,00 zł). – Jak wyraźnie widać, nasze podstawowe dochody, to podatek od nieruchomości i udziały w podatku dochodowym. Łącznie przekraczają 50 procent budżetu – stwierdził skarbnik.

Jasło – jak wszystkie gminy – najwięcej wydatkowało na oświatę: 44 210 652,35 zł, co stanowi 36 proc. budżetu. Kolejną pozycją jest pomoc społeczna (25 925 690,01 zł, czyli 21 proc. budżetu), a na następnych miejscach znalazły się: gospodarka komunalna (14 218 516,41 zł, 12 proc.) i administracja (10 493 577,20 zł, 9 proc.). Największą kwotę wydatków bieżących stanowiły wydatki jednostek budżetowych: 72 192 105,02 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to 47 043 304,75 zł, wydatki na zadania statutowe – 25 148 800,27 zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące –12 107 950,02 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie pomoc społeczna) – 20 974 911,59 zł, wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 1 456 522,26 zł i wydatki na obsługę długu – 579 244,48 zł. – Struktura wydatków bieżących układa się tak, że prawie 50 proc. stanowią wydatki na wynagrodzenia, kolejną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych i realizacja zadań statutowych – 24 procent – wyjaśniał Jacek Borkowski.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku poszło ogółem 16 062 586,66 zł, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 12 669 563,22zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 1 110 125,44 zł. Najwięcej wydatków zrealizowano w działach: kultura fizyczna (2 747 384,42 zł), transport i łączność (4 245 133,65 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4 571 234,76) oraz oświata i wychowanie (1 280 421,28 zł).

W 2014 r. Jasło otrzymało środki z budżetu Unii Europejskiej i inne bezzwrotne w wysokości 2 676 307,66 zł na następujące zadania: Jasielska Strefa Usług Publicznych, Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza, Kapitał ludzki – czas na aktywność w mieście Jaśle, Kapitał ludzki – inwestuję w siebie stawiam na aktywność, Kapitał ludzki – Masz szansę być aktywnym, Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych.

Przychody zostały w 2014 roku zrealizowane w 107,5 proc. i wyniosły 14 074 214,74 zł, rozchody – w wysokości 3 734 500 zł. Zadłużenie Jasła z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wynosiło 15 848 881,91 zł, czyli 12,42 proc.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Rada Miejska Jasła przyjęła jednogłośnie, 21 głosami za. Za taką ocenę ostatniego roku, w imieniu nieobecnego burmistrza Ryszarda Pabiana podziękował radnym jego zastępca Antoni Pikul, który pełnił tę funkcję również w poprzedniej kadencji. Wyraził on nadzieję, że ocena wykonania budżetu przez radnych jest zapowiedzią dobrej współpracy pomiędzy burmistrzem a radą.

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x