r e k l a m a
MiastoWażne wydarzeniaWiadomości

Bezrobocie w powiecie jasielskim – podsumowanie 2011 roku

O 0,2% wzrosła stopa bezrobocia na terenie powiatu jasielskiego w 2011 roku i wynosi 17,4%. W skali województwa daje wynik– 15,7 %, natomiast w kraju – 12,5%. Na koniec ubiegłego roku w powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 9780 bezrobotnych, z czego 1 142 z prawem do zasiłku.

Bezrobocie w powiecie jasielskim – podsumowanie 2011 roku

W porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku dane te kształtują się następująco: na terenie powiatu jasielskiego stopa bezrobocia wynosiła 17,2 % w województwie podkarpackim – 15,4 %, natomiast w Polsce 12,4 %. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wynosiła 9540, w tym z prawem do zasiłku 1661 osób.

W 2011 roku, wśród 21 powiatów województwa podkarpackiego powiat jasielski znajdował się na 11 miejscu pod względem stopy bezrobocia. Wyższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: niżańskim – 24,3%, brzozowskim – 23,1%, bieszczadzkim i strzyżowskim – 22,6%, leskim –21,9%, ropczycko – sędziszowskim – 19,9%, przemyskim – 19,6%, leżajskim – 18,8%, jarosławskim – 18,7%, przeworskim – 18,6%, lubaczowskim – 17,7%.

Młodzi bezrobotni

Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat – 3068 (31,4 % wszystkich bezrobotnych). Drugą, co do wielkości grupą są osoby w przedziale wiekowym do 24 lat – 2155 (22,0 %), a kolejną w wieku od 35 do 44 lat – 2145 (21,9%). 1737 osób, czyli 17,8% to bezrobotni w wieku od 45 do 54 lat. Kolejną kategorię wiekową stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej. Na koniec roku w tej grupie wiekowej zarejestrowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle 675 osób, co daje 6,9%.

Wykształcenie bezrobotnych

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych w 2011 roku stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 3103 (31,7 %) oraz policealnym i średnim zawodowym – 26,6 % wszystkich zarejestrowanych (2605 osób). Nieco mniej zarejestrowanych, bo 2249, czyli 23% posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe. Natomiast najmniej problemów ze znalezieniem pracy miały osoby z wykształceniem wyższym – 1020 (10,4 %) oraz osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 803 (8,2%)

Brak pracy dla sprzedawców

Z danych na koniec roku 2011 wynika, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych do najliczniejszych grup zawodowych należeli: sprzedawcy – 619, technicy ekonomiści – 267, kucharze – 261, robotnicy gospodarczy – 177, cukiernicy – 176, ślusarze – 151, krawcy – 149, robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 147, technicy prac biurowych – 137, robotnicy budowlani – 136 oraz murarze – 130.
Na koniec grudnia 2011 roku 1716 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle nie miało przygotowania zawodowego, co stanowi 17,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. – Są to osoby posiadające wykształcenie ogólnokształcące oraz podstawowe lub niepełne podstawowe, które po ukończeniu szkoły nie przeszły kursu lub szkolenia, po zakończeniu którego uzyskałyby odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Są to również osoby, które nie pracowały w żadnym zawodzie minimum rok, bądź pracowały w danym zawodzie ponad rok, ale nie mają ciągłości w wykonywaniu tej pracy – mówi Dariusz Uliasz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Działania zmniejszające bezrobocie

W 2011 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił dla powiatu jasielskiego kwotę 4 mln 385 tys.700 zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W związku z tym ogólna kwota środków Funduszu Pracy dla powiatu jasielskiego w roku 2011 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalona została na poziomie 9 mln 223 tys. 800 zł.

Prace interwencyjne

W 2011 roku na organizację prac interwencyjnych na terenie powiatu jasielskiego przeznaczono kwotę 2 mln 141 tys. 340 zł. W ramach przyznanych środków zawarto 25 umów z 22 pracodawcami w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych. W tym czasie pracami interwencyjnymi objęto 65 bezrobotnych.

Roboty publiczne

W 2011 roku na organizację robót publicznych przeznaczono kwotę 6 mln 35 tys. 270 zł. W ramach tej kwoty zawarto 17 umów z 9 pracodawcami w sprawie organizowania i finansowana robót publicznych. Tą formą zatrudnienia objęto łącznie 123 osoby.

Prace społeczne użyteczne

Na organizację prac społecznie użytecznych w 2011 roku przeznaczono kwotę 59 628 zł. W ramach tej formy przeciwdziałania bezrobociu zawarto 6 porozumień w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych z gminami: Krempna, Skołyszyn, Nowy Żmigród, Miasto Jasło, Brzyska oraz Tarnowiec. Pracami społecznie użytecznymi objęto w 2011 roku 94 osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej.

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przeznaczył na organizację szkoleń kwotę 4 mln 674 tys. 880 zł. Programami szkoleniowymi objęto w sumie 308 osób. W 12 szkoleniach grupowych organizowanych w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie jasielskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 126 osób bezrobotnych. Na szkolenia indywidualne, organizowane na wniosek osoby bezrobotnej pod warunkiem uprawdopodobnienia zatrudnienia po ukończeniu szkolenia, skierowano 40 osób.

Staż

Kwotę 2 mln 731 tys. 640 zł przeznaczono na realizację staży. Tą formą objęto 598 osób bezrobotnych, zawarto 169 umów z 151 pracodawcami. Umowy zawierane były na okres od trzech do sześciu miesięcy. Organizatorami staży dla bezrobotnych były zakłady produkcyjne, usługowe, opiekuńcze, fryzjerskie i kosmetyczne, opieki zdrowotnej, gastronomiczne, jednostki handlowe, oświatowe i kulturalne, użyteczności publicznej, samorządowe oraz urzędy, ośrodki pomocy społecznej i sąd.

Działalność gospodarcza

W roku 2011 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 201 bezrobotnym. Na realizację tej formy wsparcia osób bezrobotnych przeznaczono kwotę 2 mln 794 tys. 991 zł. Średnia kwota środków Funduszu Pracy na 1 bezrobotnego wyniosła 13 mln 905 tys. 430 zł. W roku 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy Jaśle zawarł z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 83 umowy o refundację kosztów wyposażenia na 161 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. – Jesteśmy drugim powiatem w województwie podkarpackim, gdzie ludzie otwierają działalność gospodarczą, na co otrzymują od 15 do 18 tysięcy zł i chcą coś robić. Najczęściej są to osoby, które wracają z zagranicy i otwierają działalność gospodarczą. Najpierw jednoosobową firmę, a jeżeli ta działalność się sprawdza, to zatrudniają kolejne osoby – mówi Dariusz Uliasz.

Studia podyplomowe

Na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych w 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przeznaczył kwotę 6 mln 698 000 zł. Trzem osobom bezrobotnym, z którymi zawarto umowy w 2009 i 2010 roku kontynuowano finansowanie kosztów studiów podyplomowych w roku 2011.

Stypendia

W 2011 roku na wypłatę stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki przeznaczono kwotę 1 mln 519 tys. 460 zł dla 26 osób, w tym dla 21 kobiet. W 2011r. bezrobotni podjęli dalszą naukę w następujących szkołach i uczelniach: Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Jaśle, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Jaśle, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Wysokość stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki w okresie od dnia 1 stycznia do 31 maja.2011r. wynosiła 742,10 zł., natomiast po waloryzacji, w okresie od dnia 1 czerwca do 31 grudnia 2011r., kwota ta wynosiła 761,40 zł.

Praca subsydiowana

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle w roku pracodawcy zgłosili 1251 ofert pracy, w tym 540 dotyczących pracy subsydiowanej oraz 61 dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców dotyczyło bezrobotnych w zawodzie: robotnik gospodarczy – 220 (17,6%), sprzedawca – 144 (11,5%), technik prac biurowych – 79 (6,3%), przedstawiciel handlowy – 33 (2,6%), magazynier – 31 (2,5%), pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani – 31 (2,5%), robotnik budowlany – 26 (2,1%), kucharz – 25 (2,0%), ślusarz – 25 (2,0%), technolog robót wykończeniowych – 24 (1,9%), kierowca samochodu dostawczego – 24 (1,9%), kierowca samochodu ciężarowego – 23 (1,8%), murarz – 23 (1,8%), mechanik pojazdów samochodowych – 20 (1,6%), monter dociepleń budynków – 17 (1,4%), kopacz – 15 (1,2%), elektryk – 14 (1,1%), spawacz metodą MIG – 13 (1,0%), tokarz w metalu – 12 (1,0%), krawiec – 11 (0,9%), operator koparki – 10 (0,8%), plastyk – 10 (0,8%), konserwator części – 10 (0,8%), kasjer handlowy – 10 (0,8%), kelner – 9 (0,7%), cieśla – 9 (0,7%).

Katarzyna Pacwa
Starostwo Powiatowe w Jaśle

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
historyk
historyk
2024 lat temu

Jeśli wspomnieć czasy,gdy bezkarnie i bezpowrotnie dobrze prosperujące,nowoczesne w Jaśle zakłady -płyt wiórowych.na wyraźne życzenie f-my IKEA, – Rafinerii Jedlicze,Jasło i usuwanie kiwonów,korkowanie czynnych odwiertów,bo tak sobie życzyli Orlen,Lotos/konkurenci/,którzy potrzebni byłi tam i tutaj jak rybie rower, -Liwocz,którego tradycje sięgały Józefa Franciszka,a ciągle udoskonalał technologię swoich wyrobów,Na nic się zdały działania pracowników,ażeby utworzyć spółkę z udziałem pracowniczym.Celowo wprowadzono ich do pogrzebowych funduszy inwestycyjnych,ażeby stosować wszelkie bloklady.I to się udało.Ludzie,którzy wywozili szamba przebranżowili się wraz z maszynami na cukierników-Jasiołka,która miała typowy status firmy chronionej,miała wspaniałe wyroby i miała portfel zamówień,to było od góry i lokalne zapotrzebowanie,ażeby zlikwidować i pozbawić inwalidów niekiedy… Czytaj więcej »

LIZODROPULOS
LIZODROPULOS
2024 lat temu

Brawo!!!! Powiat jasielski jest w czołówce bezrobocia…Ale urzędasów za ten wynik w powiecie nie będą zwalniać w starostwie…Wniosek jest prosty,Mając w dupie bezrobotnego zyskujesz bonus w postaci pewności pracy w PUP. Bo oto idzie rządzącym-by roboty nie było,tylko kontemplacja jej,jakby to było,gdyby była!!!!

4nubis
4nubis
2024 lat temu

To jest, kur…, SZOK !! „W 2011 roku na organizację prac interwencyjnych na terenie powiatu jasielskiego przeznaczono kwotę 2 mln 141 tys. 340 zł. W ramach przyznanych środków zawarto 25 umów z 22 pracodawcami w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych. W tym czasie pracami interwencyjnymi objęto 65 bezrobotnych.” Łatwo wyliczyć, że każdy z tych 65 bezrobotnych zarobił w ubiegłym roku 32943 zł. Je.. chu.. urzędniczyny !!?? Tak było !!?? Ile WY przeżarliście KASY !!??

4nubis
4nubis
2024 lat temu

Następne BREDNIE: „Średnia kwota środków Funduszu Pracy na 1 bezrobotnego wyniosła 13 mln 905 tys. 430 zł. ” – pani Katarzyno, starać się o dofinansowanie i do jasielskiej „szkoły wyższej” „po nauki”.

Zobacz także
Close
Back to top button
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x