MiastoWiadomości

Biuletyn sesyjny z XLII sesji Rady Miejskiej Jasła

Miasto przekaże jeszcze ponad 1,8 mln zł na dokończenie budowy drogi 992

Radni Rady Miejskiej Jasła udzielili zgodę na przekazanie kolejnego wsparcia finansowego dla Województwa Podkarpackiego na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992. Środki w wysokości ponad 1,8 mln zł mają umożliwić dokończenie realizacji drogi, która połączy ul. Floriańską z ul. Grunwaldzką. W sumie na ten cel Miasto przekaże łącznie 4 mln 190 tys. zł (2,3 mln zł w 2019 r. i 1,8 mln zł w 2021 r.). Budowa połączenia pomiędzy rondami A. Lazarowicza i ks. K. Wojciechowskiego jest obecnie jedną z najważniejszych inwestycji drogowych na terenie Jasła i poprawiającą komunikację w mieście poprzez skierowanie na nią ruchu samochodowego na kierunku Jasło-Nowy Żmigród- granica państwa, odciążając tym samym ul. Metzgera i ul. 3-go Maja.

Projekt linii kolejowej Dębica-Jasło

Miasto Jasło przekaże 100 tys. zł Województwu Podkarpackiemu na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego pomocnego przy budowie nowej linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło. Linia ta miałaby przyczynić się do rozwoju komunikacyjnego południowo-zachodniej części naszego województwa. Według wstępnych założeń połączenie to będzie linią jednotorową, zelektryfikowaną, przystosowaną do kursów pasażerskich. Inwestycja został wstępnie oszacowana przez województwo na 1,5 mld zł.

Modernizacja krytej pływalni

Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na zabezpieczenie pieniędzy na „Modernizację krytej pływalni w Jaśle”. Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W ramach zadania zaplanowano modernizacje oświetlenia hali basenowej, niecki pływackiej oraz systemu monitoringu wizyjnego między innymi na wieży zjeżdżalni. W budżecie na zadanie zabezpieczono 380 tys. zł (planowane dofinansowanie to ok. 155 tys. zł). Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie, będzie realizowany w latach 2021-2022.

2 mln zł od Miasta na Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle

Miasto Jasło przekaże Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki 2 mln zł na budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle. Projekt obejmuje budowę budynku pasywnego z przeznaczeniem na siedzibę ZGDW, jak również na kompleksową edukację ekologiczną ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Wcześniej Miasto przekazało w użytkowanie wieczyste działkę, na której planowana jest realizacja centrum.

Jednym z celów Centrum będzie promowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, postaw energooszczędnych, a także pokazywanie możliwości połączenia ekologii z rozwojem regionu.

Co ważne, projekt wpisuje się w już realizowane i planowane do realizacji przez Miasto działania edukacyjne związane z ochroną klimatu, a także może stanowić uzupełnienie oferty powstającego Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości.

Porozumienie z Gminą Jasło w sprawie partycypacji kosztów

Tak jak i w zeszłym roku, również i w tym, Gmina Jasło będzie partycypowała w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na jej terenie, a uczęszczających do niepublicznych żłobków funkcjonujących w Jaśle. Miasto dopłaca do pobytu każdego dziecka 150 zł miesięcznie. W sumie w czterech żłobkach na terenie Jasła jest 126 miejsc dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miasto Jasło już po raz drugi przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W jego ramach planuje się objecie 38 osób niepełnosprawnych (w tym 4 dzieci do 16 roku życia) pomocą asystenta, który pomagał będzie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pierwsza edycja tego programu realizowana była na terenie miasta od grudnia 2019 roku do końca 2020 r., wówczas wzięło w niej udział 32 osoby. Zgodnie z założeniami osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów za usługi asystenta, a środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Łączny koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniesie ponad 490 tys. zł. Za realizację programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Akademia 60 +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle uzyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego środki na dofinansowanie projektu, który zakłada kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, a także świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób tego potrzebujących powyżej 60 roku życia. Planuje się, że w ramach projektu (od grudnia 2021 r. do września 2023 r.) usługami takimi objętych zostanie 20 osób, natomiast 29 osób uzyska wsparcie w postaci pobytu w Dziennym Domu Pomocy. Wartość projektu wynosi nieco ponad 1,8 mln zł (w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 1,7 mln zł, środki z budżetu miejskiego – blisko 130 tys. zł).

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2021 rok przyjęty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co roku każda gmina musi do 31 marca uchwalić program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Koszt realizowanych zadań wyniesie 91,5 tys. zł. W ramach programu zawarto m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie) i kontynuację akcji elektronicznego znakowania psów (czipowanie). Co ważne mieszkańcy Jasła z akcji czipowania swoich psów mogą skorzystać bezpłatnie.

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x