MiastoWiadomości

Budżet Miasta Jasła na 2017 rok przyjęty

Rada Miejska Jasła przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, która zakłada dochody w wysokości 150,831 mln zł, a wydatki 158,507 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 7,676 mln zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

Budżet Miasta Jasła na 2017 rok przyjęty
Budżet Miasta Jasła na 2017 rok przyjęty

– Jest to budżet proinwestycyjny. Plan wydatków majątkowych wynosi ponad 25 mln 800 tys. zł, z czego 11 milionów stanowią środki zewnętrzne. To także budżet, który przede wszystkim zapewnia właściwe funkcjonowanie miasta i jego jednostek, a także realizację tych projektów, na które mamy podpisane umowy, chociażby w ramach RPO z zarządem województwa podkarpackiego – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Wierzę, że – jak zawsze bywa w ciągu roku – wiele zadań, o które wnioskują zarówno radni, jak i mieszkańcy, uda się do tego budżetu jeszcze wprowadzić – dodaje burmistrz.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości: 150 831 060,67 złotych, w tym dochody bieżące: 136 695 821,27 zł i majątkowe: 14 135 239,40 zł. Wydatki wynoszą ogółem: 158 507 163,19 zł, w tym wydatki bieżące: 132 702 368,94 zł i wydatki majątkowe: 25 804 794,25 zł. – Jest to największy budżet jaki do tej pory miasto uchwalało – podsumowuje Jacek Borkowski, skarbnik Miasta Jasła.

Planowany deficyt na 2017 rok (7 676 102,52 zł) ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku będzie wynosiło: 24 529 166,22 zł, a wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniesie: 16,26 %.

Największa część budżetu przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie – 57,3 mln zł. Wprowadzony dział rodzina to wydatki w wysokości 29,3 mln zł, natomiast na pomoc społeczną zaplanowano – 14,9 mln zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13,9 mln zł, na kulturę fizyczną – 6,9 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego – 5,5 mln zł. 15,2 mln zł wynosi budżet działu administracja publiczna, natomiast działu transport i łączność – 6,7 mln zł. Z kolei na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową zabezpieczono – 1,9 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie blisko 26 mln zł, w tym 11 mln ze środków UE, przeznaczono ma inwestycje. Wśród zadań znajdują się między innymi:

 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła – 11,9 mln zł,
 • Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle – 2 mln 192 tys. zł,
 • pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73” – 1 mln 50 tys. zł,
 • budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 1 mln 341 tys. zł,
 • poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle – 1 mln 154 tys. zł,
 • przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 mln 620 tys. zł,
 • odnawialne źródła energii w Jaśle – instalacje w domach prywatnych, strefa aktywności gospodarczej w Jaśle – 1 mln 289 tys. zł,
 • budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce na Osiedlu Gądki (dokumentacja) – 150 tys. zł,
 • rewitalizacja Miasta Jasła (Centrum Komunikacji Jasło, Plac żwirki i Wigury) – 200 tys. zł,
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Osiedlu Gamrat (budowa drogi KD) – 350 tys. zł,
 • instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 561 tys. zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych o łącznej kwocie blisko 11 mln zł. Dotacje otrzymają: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej – 1,75 mln, Województwo Podkarpackie – 1,05 mln zł („Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73”). 125 tys. zł wyniosą składki na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW.

Dla Jasielskiego Domu Kultury zaplanowano dotację o łącznej kwocie ponad 2 mln zł, Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma – 1 mln 598 tys. zł, Muzeum Regionalne w Jaśle – 561 tys. zł, a MOSiR – 3 mln 810 tys. zł (z czego prawie 2,2 mln zł przeznaczone jest na realizację zadania Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle).

Miasto zaplanowało również dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (np. niepubliczne szkoły i przedszkola) – 5 mln 659 tys. zł oraz dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego – 2 mln 613 tys. zł.

W sesji uczestniczyło 19 na 21 radnych miejskich. Budżet na 2017 rok (pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie) poparło 14 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x