MiastoWiadomości

Budżet Miasta Jasła na 2020 rok – inwestycje na pierwszym planie!

Miasto nadal największy nacisk kładzie na rozwój i inwestycje przeznaczając na ten cel ponad 26 mln złotych, pomimo tego, że aż 60 procent zaplanowanego na 2020 rok budżetu pochłoną wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Coraz większe wydatki ponoszone przez samorządy to efekt ciągle wzrastających kosztów i nakładanych przez państwo obowiązkowych zadań.

– Jest to bardzo trudny budżet i przez wiele miesięcy borykaliśmy się ze zbilansowaniem dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Z tego powodu też w wielu zadaniach pojawiły się konieczne oszczędności. Pomimo tego zaplanowaliśmy na inwestycje ponad 26 mln zł, a jestem przekonany, że w trakcie roku ta kwota jeszcze się zwiększy – mówił podczas sesji burmistrz Ryszard Pabian.

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości: 182,9 mln złotych, w tym dochody bieżące: 168,8 mln zł i majątkowe: 14 mln zł. Wydatki wynoszą ogółem: 191,4 mln zł, w tym wydatki bieżące blisko 165 mln zł i wydatki majątkowe 26,4 mln zł. Planowany deficyt na 2020 rok (8,4 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego, pożyczki NFOŚiGW oraz z wolnych środków. Przewidywane zadłużenie na koniec 2020 roku będzie wynosiło ponad 21,5 mln zł – to jest 11,79 proc. planowanych dochodów.

Wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone głównie na zadania inwestycyjne, wyniosą 26,4 mln zł.

a usprawnienia komunikacyjne Miasto zabezpieczyło blisko 9 mln zł. Są w tym:

  • budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki – 5,1 mln zł
  • przebudowa ulicy 3-go Maja i ul. Kołłątaja – 1,3 mln zł
  • rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (kontynuacja budowy ścieżki rowerowej i Plac Żwirki i Wigury) – 1,573 mln zł
  • budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta – 270 tys. zł
  • budowa drogi 5KDZ (kontynuacja) – 145 tys. zł
  • budowa mostu na osiedlu Gamrat wraz z drogą (projekt) – 81 tys. zł

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, przeznaczonych zostanie ponad10,6 mln zł:

  • poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepłą w domach prywatnych na terenie  gmin należących do ZGDW – 6,15 mln zł
  • rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żniwnej – 3,62 mln zł
  • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie ZGDW – 627 tys. zł
  • budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 200 tys. zł

Na działania kulturalne zapewniono 4,9 mln zł i jest to budowa Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle, które powstaje w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Koralewskiego. Ponadto w budżecie na 2020 rok uwzględniono dotacje dla instytucji kultury: Jasielski Dom Kultury (2 mln 595 tys. zł), Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle (1 mln 855 tys. zł), oraz Muzeum Regionalne w Jaśle (700 tys. zł).

Miasto inwestować będzie również w obiekty sportowe – 1,3 mln zł. W tym roku realizowana będzie przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich (dotacja dla MOSiR-u) – 837 tys. zł oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 5 w Jaśle w ramach budżetu obywatelskiego – 499 tys. zł. Poza tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację w wysokości 2 mln zł.

Budżet na 2020 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 15 radnych, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x