r e k l a m a
MiastoWiadomości

Maleje bezrobocie w powiecie jasielskim

Maleje bezrobocie w powiecie jasielskim

Ponad 9,5 tysiąca bezrobotnych było zarejestrowanych na koniec ubiegłego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle. Z tego zaledwie 1661 pobierało zasiłek. Stopa bezrobocia na koniec 2010 roku wynosiła 18,4%, czyli o dwie dziesiąte mniej niż w roku 2009. W skali województwa podkarpackiego bezrobocie w powiecie jasielskim osiągnęło wynik 15,8%, natomiast na tle województwa 12,3%.

Największe bezrobocie w mieście Jaśle

Największe bezrobocie w powiecie jasielskim występuje na terenie samego miasta Jasła. Na koniec 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zanotowano 2.848 osób, co stanowi 29,9 % wszystkich bezrobotnych w powiecie oraz na terenie gmin: Jasło – 1 356 (14,2 %), Skołyszyn – 1 061 (11,1 %), Kołaczyce – 934 (9,8 %), Nowy Żmigród – 825 (8,6 %) oraz Dębowiec – 719 (7,5 %).

Młodzi bezrobotni

Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osoby w wieku od 25 do 34 lat –  tysiące 947 (co stanowi 30,9 % wszystkich bezrobotnych). Drugą, co do wielkości grupę stanowią osoby w wieku od 35 do 44 lat – 2.144 (22,5%), a kolejną – osoby w przedziale wiekowym do 24 lat – 2.115 (22,2 %), bezrobotni w wieku od 45 do 54 lat – 1 746 osób, co stanowi 18,3 %. Najmniej liczną grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej – 588 osób (6,2 %).

Brak pracy dla osób z wykształceniem zawodowym

Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 3.078 (co stanowi 32,3 %). Kolejną grupą osób, które miały problemy ze znalezieniem pracy stanowią bezrobotni z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym – 2.540, czyli 26,6 % wszystkich zarejestrowanych. Nieco mniej liczną kategorią są osoby legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 2.291 osób, stanowią bowiem one 24,0 % wśród wszystkich bezrobotnych. Natomiast najmniej liczną grupę poszukują pracy stanowią osoby z wykształceniem wyższym – 874 (9,2 %) oraz osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 757 (7,9%)

Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród zarejestrowanych bezrobotnych do najliczniejszych grup zawodowych należały osoby posiadające takie zawody jak: sprzedawca, kucharz, technik ekonomista, cukiernik, robotnik gospodarczy krawiec, technik prac biurowych, ślusarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik budowlany, murarz i ślusarz.

PUP pomaga w poszukiwaniu pracy

Powiatowy Urząd Pracy nieustannie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia. W ubiegłym roku jednostka przeznaczyła na ten cel 14.179,2 tys. zł. Pieniądze zostały wykorzystane na realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ponadto kwotę  1.350,1 tys. zł. przeznaczono na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w powołanym rozporządzeniu. – W wyniku działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle na przestrzeni 2010 roku mających na celu pozyskiwanie dla powiatu jasielskiego dodatkowych środków z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego ustalone wyżej kwoty ulegały w trakcie roku zwiększeniu – mówi Dariusz Uliasz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

W wyniku podjętych działań Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie  9.620,4 tys. zł, w tym na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę  7.635,00 tys. zł.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne

Na organizowanie prac interwencyjnych w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy wydał kwotę 332 734 zł, zawierając 47 umów z 34 pracodawcami. Pracami interwencyjnymi objęto 101 bezrobotnych, w tym 55 kobiet oraz 28 bezrobotnych z terenu miasta Jasła i 73 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Z kolei na zatrudnienie w ramach robót publicznych przeznaczono kwotę 1 280 280 zł, co przełożyło się na zawarcie 36 umów z 13 pracodawcami. Robotami publicznymi objęto w 2010 roku 265 bezrobotnych osób, w tym 84 kobiety oraz 121 bezrobotnych  z terenu miasta Jasła i 144 osób zamieszkałych na wsi.

Kwotę 116 966 zł przeznaczono na prace społecznie użyteczne, czyli wykonywane w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej przez osoby pozostające bez prawa do zasiłku. W ubiegłym roku z prac społecznie użytecznych skorzystało 281 bezrobotnych.

Szkolenia

Na organizację szkoleń, w których uczestniczyło 505 osób, Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przeznaczył kwotę  1 284 596 zł. W 23 szkoleniach grupowych organizowanych zgodnie z opracowanym planem szkoleń oraz w ramach realizowanego: programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia oraz projektu systemowego „Więcej szans w powiecie jasielskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły 442 osoby bezrobotne. –Na realizację tego zadania w 2010 roku przeznaczono kwotę  5 707 036 zł. W ramach tych środków stażem objęto 1082 osoby bezrobotne, zawarto 423 umowy o zorganizowanie stażu z 329 pracodawcami – dodaje Uliasz.

Umowy zawierane były na okres od trzech do dwunastu miesięcy. Organizatorami staży dla bezrobotnych były firmy produkcyjno-usługowe, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, jednostki handlowe, zakłady gastronomiczne, urzędy, zakłady opiekuńcze, jednostki oświatowe i kulturalne, jednostki użyteczności publicznej, banki, policja, jednostki samorządowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przyznał także 349 bezrobotnym w jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację tej formy wsparcia przeznaczono kwotę 6 247 307 zł.

Pomoc z Unii

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przystąpił także do udziału w projekcie „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację przeznaczono 7 695 000 zł i skorzystało z niego 928 osób.

Ponad 9,5 tysiąca bezrobotnych było zarejestrowanych na koniec ubiegłego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle. Z tego zaledwie 1661 pobierało zasiłek. Stopa bezrobocia na koniec 2010 roku wynosiła 18,4%, czyli o dwie dziesiąte mniej niż w roku 2009. W skali województwa podkarpackiego bezrobocie w powiecie jasielskim osiągnęło wynik 15,8%, natomiast na tle województwa 12,3%.

Powiat Jasło

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
13 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
m
m
2021 lat temu

chyba coś się zdublował artykuł 😉

Silver
Silver
2021 lat temu

Wstydu nie macie wypisując takie głupoty. Co to za działania zapobiegające skutkom bezrobocia. Za państwowe pieniądze i z funduszy unijnych finansujecie przedsiębiorcą zatrudnienie pracownika i to na określony okres za najniższą płacę. Rok i kopa. To rozwiązania doraźne. Stwórzcie za te pieniądze warunki pracodawcą aby mogli tworzyć faktyczne miejsca pracy i zatrudniać na narmalnych warunkach pracowników. Stwórzcie warunki do powastawania nowych zakładów pracy. Nie ucierajcie dupy szkłem działając na zasadzie damy pieniądze to nam za nie zatrudnią na chwilę parę osób i bezrobocie spadnie a co dalej. A propos spadku bezrobocia to cieszcie się nieudacznicy bo ono jeszcze bardziej spadnie… Czytaj więcej »

slalomista
slalomista
2021 lat temu

Rubryka może niestosowna do podnoszonych tematów ale gdzieś i kiedyś trzeba te tematy poruszyć.Otóż zupełnie nierozwiązanym i lekceważonym tematem przez władze miasta Jasła jest problem psich odchodów .Jak w zadnym mieście,tak w Jaśle właściciele psów z wychodzącymi psami nie są wyposażeni w worki i łopatki do zbierania pozostawione na chodnikach rozmamrane,rozniesione psie odchody.Nigdy nie widziano ,ażeby właściciel posprzątał po swoim psie.Ten temat nie powinien być ani wstydliwy,ani lekceważony.Zadne apele nie odnoszą skutku.Stąd należałoby podjąć wymuszone działania.Włodarze miasta i Instytucje typu Sanepid ,Straż miejska boją się rozwiązania tego tematu .Przecież mamy doczynienia z roznoszeniem po mieście materiałów zakażnych,a to jest już… Czytaj więcej »

Dyzio
Dyzio
2021 lat temu

Chyba u Kmiecika!

darko
darko
2021 lat temu

wstyd k…a pisac taki artykul !!!!!!!!!!!!!!!!

pigwa
pigwa
2021 lat temu

Bzdury wypisują teraz dopiero zmaleje jak gamrat z torbami puszczą.

Kamil
Kamil
2021 lat temu

Bezrobocie maleje,bo młodzi spieprzają z tej krainy bez perspektyw,gdzie praca jest dzielona w/g cyjectwa…Po co te urzędniki siedzą w tym Urzędzie Pracy??? Co oni robią,prócz układania tabelek z cyframi wydatków? Nic,nic i zawsze nic….A pewni i nagród im nie brakuje.
Oto prawdziwa wersja wydarzeń a propos walki z bezrobociem…Tam ciągle nie ma pieniędzy na nic.Na staże,na prowadzenie własnej firmy
Ciągle słyszę-czekać??? A ile? ja czekam 2 miesiące- i ni huhu…

Dyzio
Dyzio
2021 lat temu

Ponad 52% absolwentów wyższych uczelni pozostaje bez pracy a tu pijarowcy kmiecika pisza o spadku bezrobocia!Spadnie ale chyba kmiecik ze stołka!

DMX
DMX
2021 lat temu

Tak zmalało jak dużo osób wyjechało za granice Żallllll

Amon_Ra
Amon_Ra
2021 lat temu

„Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osoby w wieku od 25 do 34 lat – tysiące 947” – dziennikarzyna ze szkoły rydzyka. Zlikwidować DUP-ę, przepraszam, PUP-ę. Darmozjadów tam zatrudnionych – na bezrobocie. Tak jak napisał poprzednik, urząd ten jest NIEPOTRZEBNY. Prawie 1300000 na szkolenie 500 osób wychodzi, że SZKOLENIE JEDNEJ OSOBY KOSZTOWAŁO 2600 zł. Może jakieś konkrety: gdzie zostali zatrudnieni ci SZKOLENI ? Kto (jaka firma), wzięła za to kasę ? Ilu nieudaczników jest zatrudnionych w PUP-ie ? ZA CO BIORĄ CO MIESIĄC PENSJĘ ?

KRS
KRS
2021 lat temu

Bezrobocie zmalało …JAAASNE jak byle pretekst wystarczy by pozbawić zasiłku…to i maleje ale Wam NA PAPIERZE……

Bzyk
Bzyk
2021 lat temu

Te „slalomista” a ty to masz jakieś urojenia że wszędzie widzisz kupy ? A wszędzie wyrzucane pety jakoś ci nie wadzą ?. Poza tym temat nie ma z tym nic wspólnego.
Bezrobocie spada bo połowa moich znajomych wyjechała z tego zaścianka rządzonego przez nieudaczników tak byłych jak i obecnych.
Gdzie zakłady do których prowadzi droga do nikąd ?
Postawcie jeszcze więcej super i hiper marketów gdzie będzie można wydawać te przywiezione pieniądze bo tu ich wiele nie zarobi.

Zana
Zana
2021 lat temu

Kto pisze te artykuły na temat bezrobocia i czy trudno znaleźć pracę w Jaśle? w jasielskim PUP nie ma możliwości dostać się na kurs a co dopiero się przekwalifikować. Wiem z własnego doświadczenia,

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Close
X