MiastoWiadomości

Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla jasielskiego MOPS-u

21 listopada br., w Dniu Pracownika Socjalnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle otrzymał nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wieloaspektowe podejście do beneficjentów pomocy społecznej, aktywizację społeczności lokalnej w ramach integracji środowisk oraz nowatorskie rozwiązania w pracy z klientem indywidualnym.

Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla jasielskiego MOPS-u

Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej są przyznawane corocznie i mają prestiżowy charakter. Nagrody te są przyznawane w kategorii indywidualnej – dla pracowników pomocy społecznej oraz w kategorii zespołowej – dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród, w tym 7 indywidualnych i 6 zespołowych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 indywidualnych oraz 5 zespołowych.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagrody wręczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

***
Nagroda zespołowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle – za wieloaspektowe podejście do beneficjentów pomocy społecznej, aktywizację społeczności lokalnej w ramach integracji środowisk oraz nowatorskie rozwiązania w pracy z klientem indywidualnym.

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Jaśle wdraża niestandardowe metody oraz podejmuje wiele nowych wyzwań w obszarze pomocy społecznej. Poza zaangażowaniem pracowników na uznanie niewątpliwie zasługują liczne inicjatywy i akcje organizowane dla mieszkańców Jasła oraz intensywna współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta, wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek od 2010 r. realizuje Program Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Jaśle”, który umożliwia zastosowanie wielu niekonwencjonalnych metod aktywizacji społecznej i zawodowej m.in. dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci, osoby niepełnosprawne. Od 2013 r. Ośrodek w swej działalności wykorzystuje również wolontariat. Opieką wolontariuszy objęto głównie rodziców dzieci niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne oraz osoby wykazujące problemy opiekuńczo-wychowawcze, integrując jednocześnie te grupy ze społecznością lokalną, która angażując się w działania pomocowe wykazuje wielką potrzebę udzielania wsparcia.

W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin podejmowanych jest wiele inicjatyw z zakresu poradnictwa specjalistycznego, mediacji rodzinnych, terapii, a także działań edukacyjnych i profilaktycznych. Działalność ta służy podkreśleniu funkcji rodziny oraz wzmocnieniu więzi rodzinnych. Ośrodek podejmuje również szereg działań o charakterze prewencyjnym, diagnostycznym, interwencyjnym i terapeutycznym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Formą wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi praktykowaną od kilku lat jest pomoc asystenta rodziny. Ponadto w trzech rodzinach korzystających ze wsparcia asystenta podpisane zostały umowy z rodzinami wspierającymi. Z inicjatywy Ośrodka w ramach programu organizowane były kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdowe zajęcia z zakresu niekonwencjonalnych metod spędzania wolnego czasu dla rodziców i dzieci. Dodatkowo zaangażowano streetworkera w celu zdiagnozowania potrzeb środowiska. Jego zadaniem była również praca z dziećmi i młodzieżą w ich codziennym miejscu pobytu. Realizując ideę wsparcia jasielskich rodzin Ośrodek aktywnie uczestniczył w przygotowaniu zasad dotyczących wprowadzenia Jasielskiej Karty Dużej Rodziny.

Na uwagę zasługują również projekty realizowane na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. „Ja też potrafię”, „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” oraz „Masz szansę być aktywnym”). W ramach projektów uczestnicy odbywają kursy i staże zawodowe, otrzymując jednocześnie stypendium, a także uzyskują wsparcie w formie warsztatów szkoleniowych oraz zajęć wyjazdowych z zakresu podniesienia kompetencji społecznych.

Dodatkowo Ośrodek corocznie uczestniczy w akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, dzięki której najuboższe dzieci z terenu miasta otrzymują pomoc rzeczową.

UMJ

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x