Rozmaitości i ciekawostki

Co można odliczyć od podatku?

Każda osoba osiągająca dochody z tytułu zatrudnienia (zarówno na umowę o pracę, jak również na umowy zlecenie bądź umowy o dzieło) lub prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do corocznego rozliczenia się z odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Ustawa o PIT pozwala zmniejszyć podatek należny państwu i tym samym daje obywatelom szansę uzyskania większego zwrotu podatku – tym samym warto jest skorzystać z ulg, które gwarantują większy zwrot pobranych należności.

Co można odliczyć od podatku?

Najpopularniejsze ulgi podatkowe

Ulgi dla podatników posiadają ściśle określoną grupę osób, które mogą z nich skorzystać. Część z nich dotyczy na przykład rodziców. Ulga na dziecko jest zdecydowanie najpopularniejsza wśród podatników, którzy są rodzicami oraz sprawują pełnoprawną opiekę nad dziećmi w trakcie danego roku podatkowego. Ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko w danej rodzinie. Wysokość ulgi wynosi odpowiednio:

  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko;
  • 166,67 zł na trzecie dziecko;
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się na PIT-37 oraz PIT-36, a także spełniają wytyczne względem określonych kwot dochodu.

Od podatku można również odliczyć zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne – jest to jedyny rodzaj składek, który podlega odliczeniu bezpośrednio od kwoty podatku (inne podlegają odliczeniu od dochodu).

Innym sposobem na zmniejszenie podatku jest odliczenie ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na leki. Z tego rodzaju ulgi mogą skorzystać osoby chorujące przewlekle lub osoby niepełnosprawne, a także opiekunowie tych osób. Koszty poniesionych wydatków, które można odliczyć w zeznaniu PIT 2018 to między innymi koszty wyposażenia czy adaptacji mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej, opłaty za turnus rehabilitacyjny bądź pobyt w uzdrowisku czy sanatorium.

Kolejnym sposobem na zminimalizowanie wysokości podatku jest rozliczenie darowizn. Warto pamiętać, że kwota ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu. Darowizny można dokonać na rzecz organizacji religijnych, organizacji charytatywnych oraz fundacji. Aby móc skorzystać z ulgi niezbędne jest posiadanie potwierdzenia przekazania darowizny – w praktyce najlepiej posiadać na przykład potwierdzenie wykonanego na określony rachunek organizacji dobroczynnej przelewu. Darowiznę mogą także odliczyć od podatku osoby, które honorowo oddają krew lub jej składniki (płytki krwi, osocze) w punktach krwiodawstwa na potrzeby osób trzecich. Wysokość dokonanej w ten sposób darowizny zaświadcza druk wydawany przez RCKK. Za oddaną krew bądź jej składniki przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za litr. Aby sprawdzić, jaką kwotę honorowy krwiodawca może odliczyć sobie od podatku należy skorzystać z dostępnych (np. w sieci) kalkulatorów, które przeliczają krew pełną lub jej poszczególne oddane przez dawcę składniki na przysługującą ulgę od podatku.

W rocznym rozliczeniu PIT można również odliczyć opłaty za internet. Każdy płatnik może to zrobić dwukrotnie – ulgę na internet można wykorzystać w ciągu dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, jeśli dana osoba nigdy nie korzystała z odliczenia tego typu. Ulgę wykazuje się na załączniku PIT/0. Kwota odliczenia od podatku nie może przekroczyć 760 zł. Aby móc skorzystać z ulgi należy posiadać zarejestrowaną na siebie umowę o dostęp do internetu – najkorzystniej, gdy ta umowa trwa nieprzerwanie przez cały rok, ponieważ wtedy można odliczyć stosunkowo największą kwotę.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x