Rozmaitości i ciekawostki

III Konferencja Przyrodnicza (foto)

Podczas III Konferencji Ekologicznej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle podjęto próbę przedstawienia relacji człowieka z dzikimi zwierzętami prawnie chronionymi w Polsce. Podczas spotkania omówiono sytuacje, w których człowiek wchodzi w konflikt z drapieżnikami oraz przedstawiono sposoby ochrony inwentarza przed ich atakami. Temat Konferencji brzmiał: „Człowiek i dzikie zwierzęta – wzajemne relacje na przykładzie przyrody Beskidu Niskiego”.

III Konferencja Przyrodnicza

Najwięcej uwagi poświęcono sytuacji wilka (Canis lupus), który pełni istotną rolę w ekosystemie leśnym. Przede wszystkim ogranicza liczbę dzikich ssaków kopytnych (dzięki czemu pomaga leśnikom w ochronie młodych drzew przed niszczeniem przez jelenie i sarny a rolnikom w ochronie pól przed szkodami od dzików i jeleni). Drapieżnik ten poprawia strukturę wiekową i stan zdrowotny populacji zwierząt kopytnych (często jego ofiarą padają zwierzęta chore lub stare, jest selekcjonerem, reduktorem, sanitariuszem). Natomiast wilk powoduje największe straty pod względem liczby zabitych zwierząt hodowlanych. Przypadki ataków wilków na zwierzęta gospodarskie powodują negatywne nastawienie do tego drapieżnika, wywołują wśród mieszkańców wsi niepokój i obawę o własne bezpieczeństwo.

III Konferencja Przyrodnicza

Szacunkowa wielkość populacji wilka w Polsce wynosi ok. 450 – 550 osobników. Największym zagrożeniem dla populacji wilka w kraju są: brak akceptacji społecznej, kłusownictwo, niestabilna naturalna baza żerowa (jeleniowate), fragmentacja zwartych kompleksów leśnych, brak odpowiednich korytarzy ekologicznych oraz brak koordynacji i współpracy z krajami sąsiednimi, z którymi dzielimy te same populacje wilków. W zakresie ochrony populacji wilka jednym z istotniejszych zagadnień jest wypracowanie wspólnej polityki służb ochrony przyrody, właścicieli i zarządzających lasami oraz myśliwych”.

III Konferencja Przyrodnicza

Ponadto podczas Konferencji pracownicy Magurskiego Parku Narodowego zaprezentowali film, który powstał dzięki fotopułapkom zamontowanym na terenie Parku. Prowadzony  monitoring zwierząt pozwala obserwować naturalne zachowania zwierząt w swoim środowisku. Na spotkaniu poruszono także kwestię ochrony węży: żmii zygzakowatej, gniewosza plamistego, zaskrońca zwyczajnego, węża eskulapa (Vipera Berus, Coronella austraica, Natrix natrix, Elaphe longissima). Przypomniano, że żmija zygzakowata jest objęta w Polsce ochroną prawną oraz, że łamaniem prawa jest zabijanie tego gatunku.

III Konferencja Przyrodnicza

W Konferencji udział wzięli nauczyciele – głównie z powiatu jasielskiego oraz sąsiednich – i uczniowie ostatnich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Prelekcje wygłosili:
Katarzyna Gładysz – kierownik Zespołu ds. Edukacji Magurskiego Parku Narodowego oraz Zenon Wojtas – specjalista ds. ochrony przyrody Magurskiego Parku Narodowego: „Monitoring zwierząt na terenie Magurskiego Parku Narodowego”,
Hubert Fedyń – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie: „Szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione w południowej części województwa podkarpackiego”,
Mariola Mroczka – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie: „Ochrona wilka – problemy”,
Artur Święch – specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej Nadleśnictwa Tuszyma: „Węże, to też zwierzęta”.
Dyskusję poprowadził dr Dominik Wróbel – przyrodnik, doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

III Konferencja Przyrodnicza

Po części teoretycznej odbyła się lekcja w terenie, przygotowana przez Katarzynę Gładysz – kierownik Zespołu ds. Edukacji MPN. Lekcja odbyła się w Foluszu, gdzie uczestnicy idąc szlakiem prowadzącym na wodospad, zapoznali się z florą i fauną oraz z głównymi problemami ochrony przyrody tego terenu.

Szkoły, których przedstawiciele brali udział w konferencji otrzymały materiały edukacyjne przekazane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie. Są to publikacje na temat wilka, wydry, bobra oraz pakiety edukacyjne dotyczące energii odnawialnej, czterech żywiołów oraz sów Polski.

Wydarzenie miało miejsce 12 października 2011 r. i odbywało się pod honorowym patronatem Adama Kmiecika – Starosty Jasielskiego. Organizatorem Konferencji był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, współorganizatorem Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

MDK Jasło

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x