Rozmaitości i ciekawostki

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 rok

To już jedenasta kampania, w której Polscy rolnicy mogą się ubiegać o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych. Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca do 15 maja 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 – 2013 za 2014 r. Pierwsze wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy mieli możliwość złożyć w 2004 roku.

Logo ARiMR

Corocznie do Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle wpływa z terenu powiatu jasielskiego, nieco ponad 7 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz około 1200 wniosków o wsparcie dla rolników prowadzących gospodarstwa na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

W ramach kampanii 2013 w Biurze Powiatowym w Jaśle ARiMR złożono 7 105 wniosków obszarowych i 1 187 wniosków o płatność z tytułu „ONW”.Z analizy danych wynika, że najwięcej wniosków składają producenci gminy Nowy Żmigród i Jasło. Do roku 2013 z tytułu płatności bezpośrednich i płatności ONW na konta jasielskich rolników wpłynęło około 129 mln zł. Od 2014 roku rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa 2014-2020 i wdrażanie nowego modelu Wspólnej Polityki Rolnej, w tym zasad płatności bezpośrednich i PROW 2014-2020. Z uwagi na brak przepisów wykonawczych zreformowana WPR będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Zatem w 2014 r. obowiązują przepisy przejściowe, dające możliwość przyznawania płatności bezpośrednich na zasadach obowiązujących w 2013 roku z następującymi najważniejszymi zmianami:

W 2014 roku Rolnicy nie będą mogli ubiegać się o:
• Płatności uzupełniające do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (tzw. płatności zwierzęce)
• Płatności uzupełniające do powierzchni upraw innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (tzw. uzupełniająca płatność podstawowa).

W porównaniu do roku 2013 wprowadzono dwie zmiany na poziomie regulacji unijnych, które pozytywnie przekładają się na powierzchnię kwalifikującą się do wsparcia oraz na kwoty przyznawanej pomocy:
1. kwalifikowalność do płatności gruntów, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. – grunty te zostały oznaczone kodem DR-10 i dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia. Od 2014 r. będą one mogły zostać objęte płatnościami w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
2. brak mechanizmu redukcji płatności unijnych i krajowych – płatności unijne nie będą pomniejszane z tytułu modulacji, a w związku z tym nie będzie stosowana także redukcja płatności krajowych.

Wprowadzono także pewne zmiany dotyczące przyznawania dopłat rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach są to tzw. dopłaty ONW. Generalna zmiana dotyczy tego, że rolnik, który chce otrzymywać takie dopłaty, nie będzie musiał zobowiązywać się do prowadzenia przez 5 lat działalności na terenach ONW.

O jakie płatności można ubiegać się w 2014 r.

W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:
• jednolitej płatności obszarowej;
• specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
• oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
• oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
• płatności cukrowej;
• płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
• płatności do krów i owiec;
• płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.:
o płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją;
o płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu);
o płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi).

Terminy składania wniosków w 2014 roku

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2014 składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Wniosek może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2014 roku, za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wnioski można składać w Biurze Powiatowym w Jaśle, ul. Słowackiego 6 lub internetowo, po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku i uzyskanie loginu oraz hasła.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w godz. pracy biura powiatowego od godz.7.30-15.30, a na dwa tygodnie przed upływem podstawowego terminu tj. od 5 maja – 16 maja br. od godz. 6.00-22.00.

Szczegółowe zasady przyznawania płatności i pomocy oraz wzory wniosków i dokumentów są zamieszczone na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, są one także dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

ARiMR w Jaśle

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x