Przegląd mediów

Wyprawka szkolna 2014. Komu się należy?

Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna 2014” nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup podręczników.

Wyprawka szkolna 2014. Komu się należy?

Rok szkolny rozpoczyna się już za 20 dni. Rząd nie prowadzi żadnej akcji informacyjnej, komu należy się dofinansowanie do podręczników. Z pomocą Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców sprawdzamy więc, kto może liczyć na ulgę w zakupie niezbędnych do nauki książek.

– O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo starać się rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej – informuje Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców i dodaje, że w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rząd nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej, stąd wiele osób nie wie, że może skorzystać z refundacji. Szczegółowych przepisów nie znają również nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie lokalnych wydziałów oświaty. To dlatego duża część pieniędzy przeznaczona na rządowy program pomocy uczniom wraca do budżetu. Tylko w 2013 r. kwota dotacji uruchomiona na realizację programu wynosiła 119 820 590 zł, do budżetu wróciło 21 773 985 zł – to ponad 18 procent niewykorzystanych środków. Dla porównania: w 2012 r. na dofinansowanie przeznaczono 91 733 953 zł, kwota niewykorzystana to 10 339 943 zł (ponad 11 procent)!

Komu przysługuje refundacja?

Jak ustaliła Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m. in. rodziny wielodzietne, czyli posiadające co najmniej 3 dzieci oraz rodzice w trudnej sytuacji życiowej. Co istotne, w przypadku rodzin wielodzietnych nie wszystkie dzieci w rodzinie muszą być w wieku szkolnym, by móc otrzymać budżetowe wsparcie.Zgodnie z projektem rozporządzenia, dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje: uczniom klas: II, III i VI szkoły podstawowej, II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie przysługuje także uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, a także posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do: szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają prawo do dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych. Takiego prawa pozbawieni będą w przypadku, gdy są uczniami klas I szkół podstawowych i korzystają z tzw. darmowego podręcznika.

Potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń? Wniosek o dofinansowanie, uzasadnienie i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów , ew. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dowód zakupu książek. Wysokość dofinansowania w zależności od przysługujących praw może wynieść od 175 do nawet 770 zł.

Małgorzata Rokoszewska
Super Nowości

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x