PolitykaWiadomości

Biuletyn informacyjny z Sesji Rady Powiatu

Podczas XXI sesji Rady Powiatu w Jaśle radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą zmian z budżecie powiatu na rok 2012. Uchwałą określili także szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Biuletyn informacyjny z Sesji Rady Powiatu (fot. Katarzyna Pacwa)

Podjęta została także uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – Przekazanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest obowiązkiem właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia, a jej łączna kwota powinna uwzględniać również absolwentów. Do kompetencji organu stanowiącego należy określenie wysokości wypłacanej dotacji. Wartość ta nie może być niższa niż wskazana w ustawie – 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia dla słuchaczy szkół dla dorosłych. Zmiany dotyczą sposobu wykorzystania, rozliczenia i kontroli przyznanej dotacji – tłumaczy Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Adam Kmiecik, starosta jasielski (fot. W. Żebracki, Jaslonet.pl)

Radni uchwalili również Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2014.

Z kolei Dariusz Uliasz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił informację o stanie bezrobocia i działaniach mających na celu jego zmniejszenie w roku 2011. – Na koniec grudnia ub. roku było zarejestrowanych 9780 osób bezrobotnych, co spowodowało, że mamy stopę bezrobocia sięgającą 17,4%. Wśród bezrobotnych przeważają ludzie młodzi. W ewidencji bezrobotnych, poza zawodem lekarza znajdują się wszystkie pozostałe dziedziny – mówił podczas sesji Dariusz Uliasz. Podkreślił jednocześnie, iż na 21 powiatów w województwie powiat jasielski znajduje się na 11 miejscu pod względem ilości bezrobotnych.

Katarzyna Pacwa
Starostwo Powiatowe

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x